Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Andre stoffer

Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert:

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet skal Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere risiko ved «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler som selges i Norge.

VKM skal på oppdrag for Mattilsynet vurdere helserisiko ved inntak av 44 «andre stoffer» som finnes i kosttilskudd og/eller i energidrikker som selges i Norge. Risikovurderinger av de første 12 stoffene ble publisert 20. november 2015. Sju nye ble publisert 1. mars 2016. Ti ble publisert 27. juni 2016, ni ble publisert 12. desember 2016. Ytterligere tre ble publisert 27. april 2017. Risikovurderingene av de gjenstående tre stoffene publiseres høsten 2017.

Se omtale av publiserte risikovurderinger >

«Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og mineraler. «Andre stoffer» tilsettes i hovedsak til kosttilskudd. «Andre stoffer» tilsettes også til andre næringsmidler, som for eksempel sportsprodukter og energidrikker. Det er kjent at «andre stoffer» kan gi helseskader. Hva slags skade, og hvor alvorlig den er, avhenger av stoff og hvor mye man får i seg.

Grunnlag for utvikling av norsk regelverk

Tilsetning av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler er ikke regulert i EU. Mange land har derfor nasjonale regler. Danmark har en positivliste. Mattilsynet har foreslått for Helse- og omsorgsdepartementet å utvikle et norsk regelverk etter dansk modell. Mattilsynet vil bruke risikovurderingene til VKM som grunnlag for å utvikle et eventuelt norsk regelverk.

Oppdrag fra Mattilsynet

Mattilsynet har etter innspill fra bransjen laget en oversikt over «andre stoffer» som finnes i produkter på det norske markedet. Basert på denne oversikten, har Mattilsynet satt opp en liste over stoffer og mikroorganismer som de ønsker at VKM skal risikovurdere. VKM skal ikke vurdere eventuelle positive helseeffekter ved de ulike stoffene.

Mattilsynet ber VKM om å:

  • lage et veiledende dokument for hvordan «andre stoffer» skal risikovurderes basert på etablert metodikk for risikovurdering (fase 2).
  • risikovurdere vedlagte bruksmengder for andre stoffer i henhold til det veiledende dokumentet (fase 3). For «andre stoffer» som er i kosttilskudd skal risikovurderingene omfatte fra ti år og til og med voksne. For «andre stoffer» som er i energidrikker skal risikovurderingene omfatte fra tre år og til og med voksne. Det ses på tre ulike drikkemønstre; høyt akutt inntak, gjennomsnittlig kronisk inntak og høyt kronisk inntak av energidrikk.

Fase 1 bestod i å gi Mattilsynet en oversikt over risikovurderinger som andre land har gjort av «andre stoffer». Les mer >

Oversikt over «andre stoffer» med brukerdoser som Mattilsynet ønsker risikovurdert:

Substance

Daily doses in food supplements

Daily doses in other foods

Conjugated linoleic acid

3500 mg, 3250mg, 3000mg


Docosahexaenoic acid

1290 mg, 1050 mg


Docosapentaenoic acid

150 mg, 125 mg, 100 mg


Eicosapentaenoic acid

1825 mg, 1750 mg, 1500 mg


L-Alanine

4500 mg, 4250 mg, 4000 mg, 3750 mg, 3500 mg


L-Arginine

6800 mg, 6000 mg, 5500 mg, 5000 mg, 4500 mg, 4000 mg, 3500 mg, 3000 mg


L-Aspartic acid

5700 mg, 5000 mg, 4500 mg,

4000 mg, 3500 mg, 3000 mg


Beta-Alanine

2000 mg, 1500 mg, 1000 mg


L-Citrulline

2000 mg, 1500 mg, 1000 mg

 

L-Cystein

10 mg


L-Cystin

1000 mg, 750 mg, 500 mg, 250 mg


L-Glutamine

16000 mg, 15000 mg, 12000mg,

8000mg, 5000 mg, 3500 mg


L-Gutamic acid

5500 mg, 5000 mg, 4000 mg,

3000 mg, 2000 mg, 1000 mg


Glycine

650 mg, 500 mg, 300 mg, 100 mg,

50 mg, 20 mg


L-Histidine

600 mg, 550 mg


L-Isoleucine

2500 mg, 2000 mg, 1750 mg,

1500 mg


L-Leucine

5250 mg, 5000 mg, 4000 mg,

3000 mg, 2500 mg


L-Lysine

3000 mg, 2750 mg, 2500 mg,

2000 mg, 1000 mg


L-Methionine

700 mg, 600 mg, 500 mg, 300 mg,

200 mg


DL-Phenylalanine

75 mg, 50 mg


L-Phenylalanine

1000 mg, 750 mg, 500 mg, 250 mg,

100 mg


L-Proline

1800 mg, 1500 mg, 1000 mg, 500 mg,

50 mg


L-Serine

1750 mg, 1500 mg, 1250 mg,

1000 mg, 500 mg, 50 mg


L-Threonine

2400 mg, 2000 mg, 1500 mg,

1200 mg, 1000 mg


L-Tryptophan

450 mg, 300 mg, 250 mg


L-Tyrosine

2000 mg, 1750 mg, 1500 mg, 1250 mg


L-Valine

2500 mg, 2250 mg, 2000 mg,

1750 mg, 1500 mg


Arginine-alpha-ketoglutarate

2000 mg, 1000 mg


L-Carnitine

1500 mg


L-Carnitine-L-tartrate

2250 mg


Coenzyme Q10

100 mg


Collagen from fish

750 mg


Creatine

24000 mg, 10000 mg, 5000mg,

3000 mg


D-Ribose

6200 mg, 3100 mg


Glucuronolatone


24 mg/

100 ml

Inositol


10 mg/ 100 ml

Lecithin from sunflower

10100 mg


Taurine

2000 mg, 1000 mg

300, 350,

400 mg/

100 ml

Caffeine

300 mg, 100 mg

32 mg/ 100 ml

Curcumin

900 mg, 600 mg, 300 mg


Isoflavones from soy

80 mg, 40 mg


Lycopene

10 mg


Piperine from black pepper

1,5 mg


Inulin

3000 mg


 

 

Mattilsynet vil sende en egen bestilling for risikovurdering av mikroorganismene.

Gjennomføring av oppdraget i VKM

De som deltar i arbeidet med «andre stoffer» i VKM er faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk, faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og Hovedkomiteen.

Risikovurderinger av de første 12 stoffene ble publisert 20. november 2015. Sju nye ble publisert 1. mars 2016. Ytterligere ti ble publisert 27. juni 2016. De neste risikovurderingene blir publisert i november 2016.

Se omtale av publiserte risikovurderinger >

Sist oppdatert 25.08.2016

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler