Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Andre stoffer

Oversikt over risikovurderinger som er gjort av "andre stoffer"

Bestilt:

Rapportnr: 2014: 14

Publisert: 04.12.2014

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet en oversikt over relevante risikovurderinger som er gjort av «andre stoffer» som brukes i Norge.

Oversikten fra VKM vil være grunnlag når Mattilsynet skal arbeide videre med å sikre tryggere bruk av «andre stoffer» til mat, drikke og kosttilskudd.

Eksempler på «andre stoffer» er planteekstrakter, fettsyrer, antioksidanter, aminosyrer, pro- og prebiotika, samt stoffer som finnes i kroppen som for eksempel kreatin og taurin. «Andre stoffer» omfatter ikke vitaminer og mineraler. «Andre stoffer» tilsettes i hovedsak til kosttilskudd, men også i sportsprodukter, energidrikker og andre næringsmidler for at de skal ha en positiv helseeffekt hos personen som inntar dem. Man vet imidlertid at «andre stoffer» også kan være skadelige for helsen. Hva slags helseskade og hvor alvorlig den kan være vil avhenge av hvilket stoff det er snakk om og hvor mye man får i seg av stoffet.

Mattilsynet arbeider med å finne ut hva som er trygg bruk av «andre stoffer» i mat, drikke og kosttilskudd i Norge, og i hvilke mengder.

Danmark har regulert «andre stoffer» ved å utarbeide en positivliste med bruksbetingelser og spesifikasjoner for 35 stoffer. Mattilsynet har foreslått for Helse – og omsorgsdepartementet å lage en forskrift i Norge etter den danske modellen.

VKM har utarbeidet en oversikt over risikovurderinger som er gjort for «andre stoffer» som brukes i Norge. Oversikten skal brukes i det videre arbeidet med risikovurdering av «andre stoffer». Denne rapporten oppdateres fortløpende under arbeidet med å risikovurdere andre stoffer. Det vil til enhver tid være den siste versjonen som ligger på våre nettsider.

Oppdatert 17.03.2016.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler