Andre stoffer | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av "andre stoffer"

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 08.10.2020

Hovedbudskap:

VKM har fått et nytt oppdrag fra Mattilsynet om å risikovurdere «andre stoffer».

«Andre stoffer» er stoffer som har ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og mineraler. Eksempler på «andre stoffer» er fettsyrer, antioksidanter, aminosyrer, karnitin, koenzym Q10, koffein, m.m. «Andre stoffer» tilsettes i hovedsak kosttilskudd, men også sportsprodukter, energidrikker og enkelte andre matvarer.

Om oppdraget

Forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler ble endret 1. januar 2020, blant annet på bakgrunn av et arbeid VKM gjorde i perioden 2015-2017.

Forskriften inneholder en såkalt positivliste som gir vilkårene for å tilsette enkelte «andre stoffer» til næringsmidler, inkludert kosttilskudd, som er helsemessig trygge. Virksomheter har anledning til å melde, eller søke om tillatelse til, en annen tilsetning av et «annet stoff» enn det som framgår av positivlisten i regelverket. Det kan være at en virksomhet ønsker å få et nytt «annet stoff» inn på positivlisten, eller en høyere mengde av et «annet stoff» som allerede er på positivlisten.

VKMs nye oppdrag innebærer å vurdere risiko når Mattilsynet har behov for en risikovurdering som kunnskapsgrunnlag i behandling av en søknad eller melding om visse «andre stoffer».

Det er utarbeidet en protokoll som beskriver hvordan VKM vil gjøre risikovurderingene av “andre stoffer”.

Prosjektgruppe

VKM har etablert en fast prosjektgruppe og en fast veilednings- og godkjenningsgruppe som skal utarbeide risikovurderinger i dette oppdraget.

Medlemmene i prosjektgruppen:
Johanna Bodin
Ida Henriette Caspersen
Nur Duale
Camilla Svendsen

Medlemmene i veilednings- og godkjenningsgruppen:
Jan Alexander
Åshild Krogdahl
Robin Ørnsrud

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler