Ida Henriette Caspersen

Medlem i prosjektgruppen for andre stoffer

Ida har en tverrfaglig mastergrad i biomatematikk og molekylærbiologi (fullført 2010) og en doktorgrad i miljøepidemiologi (2016). Hennes nøkkelkompetanse er biostatistikk og epidemiologi innen ernæring og humantoksikologi. Hun har jobbet med miljøgifter og kosthold på FHI siden 2011. Doktorgraden hennes var på dioksiner og PCB og nevroutvikling i MoBa.