Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Hygiene og smittestoffer

Risiko for å utvikle listeriose ved inntak av sushi

Rapportnr:

Bestilt: 22.10.2018

Publisert: 14.06.2019

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal beregne sannsynligheten for at gravide og utsatte grupper utvikler listeriose ved å spise sushi.

Det er Mattilsynet som har bedt VKM om dette.

Mattilsynet ønsker at vurderingen omfatter sushi tilberedt av fersk fisk og av prosessert fisk, som røkelaks, og at VKM vurderer risiko ved å tilberede sushi hjemme, sammenlignet med kjøp fra restaurant eller dagligvarebutikk.

Prosjektgruppen
Prosjektgruppen består av

Prosjektgruppen er satt sammen på bakgrunn av relevant faglig kompetanse og erfaring med risikovurdering.

VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer er ansvarlig for risikovurderingen.

Risikovurderingen skal etter planen være ferdig i juni 2019.

Oppdatering

VKM har tidligere gjort en risikovurdering av Listeria monocytogenes i sushi for gravide og utsatte grupper i 2006.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie