Hygiene og smittestoffer

Risikovurdering vedrørende Listeria monocytogenes relatert til gravides konsum av sushi

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 08

Publisert: 01.02.2006

Hovedbudskap:

På bakgrunn av tilgjengelig kunnskap, er det ikke grunnlag for å anbefale at sushi laget av rå, fersk marin fisk bør inkluderes i de matvarer som gravide helst bør unngå å spise. Dersom det inngår prosesserte fiskeprodukter som rakefisk, røkelaks eller røkt ørret i sushi-retter, vil risikoen øke.

Det er konklusjonen i en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Ved konsum av sushi som inneholder prosesserte fiskeprodukter som rakefisk, røkelaks eller røkt ørret må risikoen for gravide regnes som svarende til konsum av disse produktene direkte.

Tiltak (f. eks. kostholdsråd som antydet i spørsmål fra Mattilsynet) bør i så fall komme til anvendelse når det gjelder slike bearbeidede produkter.

Denne risikovurderingen er utført av VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer.

Råd om sushi

På matportalen.no finnes råd til gravide om sushi.

Kontakt

Andre populære artikler