Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Kvikksølv i fisk

Rapportnr:

Bestilt: 28.02.2018

Publisering: 05.04.2019

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere risiko ved kvikksølv i fisk.

Fritidsfiske og konsum av selvfanget fisk er utbredt i deler av befolkningen.

VKM skal særlig vurdere fisk som er fanget i områder med mye kvikksølv, og grupper i befolkningen som er spesielt utsatt for kvikksølveksponering. Foster og spedbarn er sårbare, fordi kvikksølv er spesielt skadelig for sentralnervesystemet når det er under utvikling.

Kvikksølv finnes i både organisk (metylkvikksølv) og uorganisk form. Som oftest måles formene sammen, som totalkvikksølv. Metylkvikksølv er mest skadelig. Det er også den formen for kvikksølv som vi først og fremst finner i fisk og sjømat.

Oversikt over fiskearter

Mattilsynet har bedt VKM om å lage scenarioberegninger som belyser hvilke konsentrasjoner av kvikksølv i fisk som kan føre til overskridelse av tolerabelt ukentlig inntak. VKM skal vurdere ulike mengder og ulike typer fisk.

VKM skal også lage en oversikt over hvilke fiskearter i Norge som har høyt innhold av kvikksølv.

Kvikksølvinnhold i fisk varierer

Det finnes kvikksølv i all fisk og sjømat, men nivåene varierer med fiskeslag, størrelse og hvor fisken er fanget.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har fastsatt tolerabelt ukentlig inntak for metylkvikksølv på 1,3 mikrogram per kilo kroppsvekt, og 4 mikrogram per kilo kroppsvekt for

Prosjektgruppen
Prosjektgruppen består av

Prosjektgruppen er satt sammen på bakgrunn av relevant faglig kompetanse og erfaring med risikovurdering.

VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester er ansvarlig for risikovurderingen.

Vurderingen skal etter planen publiseres 5. april 2019.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie