Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Inntaksberegninger av vitamin C og kalsium

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 16

Publisert: 05.04.2016

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har beregnet hva den norske befolkningen får i seg av vitamin C og kalsium fra kosthold og kosttilskudd, på oppdrag fra Mattilsynet. Beregningene er faglig beslutningsgrunnlag når Mattilsynet skal vurdere om det er behov for å endre de nasjonale maksimumsgrensene for vitaminer og mineraler i kosttilskudd.

Det er gjort beregninger for barn, ungdom og voksne. VKM har også gjort scenarioberegninger for å illustrere konsekvenser av å endre maksimumsgrensene for vitamin C og kalsium i kosttilskudd.

Vitamin C

I vurderingen av inntak av vitamin C, har Vitenskapskomiteen lagt til grunn Helsedirektoratets anbefalinger og den akseptable dosen vitamin C i tilskudd som European Food Safety Authority (EFSA) har foreslått for voksne. For barn og unge har VKM lagt til grunn øvre tolerable inntaksnivåer fra det amerikanske
Institute of Medicine (IOM).

Landsomfattende kostholdsundersøkelser i utvalgte deler av befolkningen, viser at ikke alle aldersgrupper har tilstrekkelig høyt inntak av vitamin C fra kosten alene. Med et daglig tilskudd på 100 mg vitamin C, vil hele befolkningen nå anbefalingene.

Seks ulike doser

Vitenskapskomiteen har gjort scenarioberegninger for seks ulike alternative maksimumsgrenser for vitamin C i kosttilskudd - 100 mg per dag, 300 mg per dag, 500 mg per dag, 600 mg per dag, 800 mg per dag eller 1000 mg per dag.

Ingen av de alternative maksimumsgrensene for vitamin C i kosttilskudd vil føre til at den foreslåtte akseptable dosen fra EFSA overskrides for voksne.

Ingen av de alternative maksimumsgrensene for vitamin C i kosttilskudd vil føre til at de øvre tolerable inntaksnivåene som IOM har fastsatt for 13-åringer eller 9-åringer, vil overskrides. Det gjelder også ved 95-persentilen for inntak av vitamin C fra mat.

Derimot vil det øvre tolerable inntaksnivået fastsatt av IOM overskrides for 4-åringer ved maksimumsgrenser over 500 mg vitamin C per dag, og for 2-åringer med maksimumsgrenser over 100 mg/dag.

Kalsium

I vurderingen av inntak av kalsium, har Vitenskapskomiteen lagt til grunn Helsedirektoratets anbefalinger, og øvre tolerabelt inntaksnivå fra EFSA.

Landsomfattende kostholdsundersøkelser i utvalgte aldersgrupper i den norske befolkningen, viser at ikke alle aldersgrupper har tilstrekkelig høyt inntak av kalsium. Med et daglig tilskudd på 800 mg, vil hele befolkningen komme opp i anbefalt inntak.

Tre ulike doser

For kalsium gjorde Vitenskapskomiteen scenarioberegninger for tre ulike alternative maksimumsgrenser – 800 mg per dag, 1200 mg per dag og 2000 mg per dag.

For voksne viser beregningene at dersom de som allerede har et høyt inntak av kalsium i kosten (95-persentilen), i tillegg får i seg 800 mg per dag fra kosttilskudd, så vil inntaket ligge nært opptil det øvre tolerable inntaksnivået. Maksimumsgrenser på 1200 eller 2000 mg kalsium per dag fra kosttilskudd i tillegg til fra kosten, vil føre til at det øvre tolerable inntaksnivået overskrides.

Barn og unge som allerede har et høyt inntak av kalsium fra kosten (95-persentilen), vil overskride det øvre tolerable inntaksnivået fastsatt av EFSA for voksne dersom de får i seg 2000 mg per dag fra tilskudd. Alle aldersgrupper, bortsett fra 4-åringer, vil også overskride tolerabelt øvre inntaksnivå med en maksimumsgrense fra kosttilskudd på 1200 mg per dag. Hverken 2-, 4-, 9-, eller 13-åringer vil overskride UL med en maksimumsgrense fra tilskudd på 800 mg kalsium.

Risikovurderingen er utarbeidet av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler