Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jern og sink - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 5 (jern) og 2017: 6 (sink)

Publisert: 14.03.2017

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har beregnet hva den norske befolkningen får i seg av jern og sink fra kosthold og kosttilskudd. Beregningene er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Jern

I kosttilskuddsforskriften er maksimumsgrensen for jern i kosttilskudd 27 milligram per dag. VKM har vurdert konsekvensene av å endre denne maksimumsgrensen til 5, 10, 20, 30, 40 eller 50 milligram per dag.

The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) har foreslått et foreløpig øvre tolerabelt inntaksnivå for jern. Komiteen inkluderte også potensielt alvorlige negative helseeffekter av jernoverskudd i sin vurdering, og foreslo et øvre tolerabelt inntaksnivå på 50 mg jern per dag for voksne og 0,8 mg/kg kroppsvekt per dag for barn og unge. Konsekvensene ved jernoverskudd kan være alvorlige. Derfor foreslår VKM at det samme øvre tolerable inntaksnivået brukes i Norge.

Alle de foreslåtte maksimumsgrensene vil da innebære at barn på to og fire år overskrider det øvre tolerable inntaksnivået for jern. Barn på ni år kan få 5 milligram jern per dag fra kosttilskudd, og 13-åringer kan få 20 milligram per dag uten å overskride øvre tolerabelt inntaksnivå. Voksne kan få 30 milligram jern per dag fra kosttilskudd uten å overskride øvre tolerabelt inntaksnivå.

Vedvarende høyt jerninntak kan gi sykdom

Jernmangel er en av de vanligste mangelsykdommene i verden. Jernmangel kan føre til utmattelse og anemi (lav blodprosent). Barn i vekst, gravide og personer med blodtap, som for eksempel menstruerende kvinner, har økt behov for jern.

De vanligste bivirkningene fra jerntilskudd er forbigående fordøyelsessymptomer. Vedvarende høyt jerninntak kan imidlertid føre til jernoverskudd. Jernoverskudd er forbundet med flere alvorlige helseeffekter som kreft og kardiovaskulære sykdommer. Opptil en prosent av befolkningen er genetisk disponert for opphopning av jern i kroppen. Dette gjør at de er sårbare for jernoverskudd.

Sink

Gjeldende maksimumsgrense for sink i kosttilskudd er 25 milligram per dag. VKM har gjort scenarioberegninger for å illustrere konsekvensene av å endre denne maksimumsgrensen for sink til 1, 2, 5, 10, 15 eller 20 milligram per dag i kosttilskudd.

Institute of Medicine (IOM) i USA har satt øvre tolerabelt inntaksnivå for sink i kosten inkludert kosttilskudd til 40 milligram per dag for voksne. De har også fastsatt øvre tolerable inntaksnivåer for barn og unge. VKM mener disse øvre tolerable inntaksnivåene kan brukes i Norge.

Barn på to og fire år vil overskride det øvre tolerable inntaksnivået ved alle de foreslåtte endringene av maksimumsgrenser for sink i kosttilskudd. Barn på ni år kan få 5 milligram sink per dag fra kosttilskudd, og 13-åringer kan få 15 milligram per dag uten å overskride øvre tolerabelt inntaksnivå. Voksne kan få 20 milligram sink per dag fra kosttilskudd uten å overskride øvre tolerabelt inntaksnivå.

Kosttilskudd med sink kan gi kvalme og oppkast

Sink er et sporstoff som er viktig for immunforsvaret og vekst. Kroppens behov for sink varierer med alder og i hvilken grad kroppen nyttiggjør seg sink i kosten. Kosttilskudd med sink kan forårsake kvalme og oppkast, selv i doser som er på nivå med anbefalt inntak. Vedvarende høyt inntak av sink kan gi kobbermangel. Kobbermangel er imidlertid uvanlig fordi det er rikelig med kobber i kosten.

Begge vurderingene er utarbeidet av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Kontakt

Tor A. Strand

Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

M: 90 97 10 86

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler