Slik gjør vi det

«I dette prosjektet kartlegger vi innholdet i utvalgte plantebaserte og animalske matvarer og glutenfrie og glutenholdige produkter. Vi dokumenterer på en systematisk måte hva produktene inneholder av næringsstoffer og uønskede stoffer.

Informasjon om innholdet i matvarene er sjelden å finne i vitenskapelige studier, derfor må vi bruke andre kilder. Nettsidene til matvarekjeder, databaser og rapporter med analyser av næringsstoffer og uønskede stoffer i matvarer er kildene vi bruker i dette prosjektet. Fra disse kildene samler vi informasjon om innholdet av stoffer i hvert utvalgt produkt og sammenstiller informasjonen for hver kategori av produkter. På den måten blir det også mulig å sammenligne innholdet i plantebaserte og animalske produkter, og i glutenfrie og glutenholdige produkter.

Vi jobber etter anerkjente prinsipper for systematisk kartlegging av forskning, men vi gjør det på et felt hvor vi hovedsakelig må finne informasjon i andre kilder enn i vitenskapelige studier. Dette er et nybrottsarbeid som vil bidra til utvikling av metoder for å skaffe oversikt over innholdet i matvarer, og som kan komme både myndigheter og konsumenter til gode.»

Sitat fra Eva Denison, VKM faggruppemedlem

 

Her Pdf, 438.8 kB. finner du en oversikt over metodene VKM skal bruke.