CITES

Faggruppen evaluerer søknader om import/eksport og listeforslag under konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora, CITES.

Les mer om VKMs oppdrag for CITES her.


Per i dag er det usannsynlig at import av trofeer av leopard fra Namibia vil være ødeleggende for artens overlevelse. Konklusjonen er basert på en revisjon av den namibiske trofejaktkvoten, som dyrekomiteen i Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES) nylig har utført.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.


Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
vkm@vkm.no

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

©2004-2023 VKM

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie