CITES

Faggruppen evaluerer søknader om import/eksport og listeforslag under konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora, CITES.

Les mer om VKMs oppdrag for CITES her.


Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Jeger med en leopard

Per i dag er det usannsynlig at import av trofeer av leopard fra Namibia vil være ødeleggende for artens overlevelse. Konklusjonen er basert på en revisjon av den namibiske trofejaktkvoten, som dyrekomiteen i Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES) nylig har utført.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.