VKM Report

Formål og omfang

VKM Report er et åpent tilgang, online tidsskrift som publiserer de vitenskapelige outputene fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Det godtar ikke eller kommisjonerer tredjepart innhold. Alle artikler som publiseres i VKM Report publiseres under vilkårene for Creative Commons Attribution License (CC BY ND), som tillater brukere å kopiere, distribuere og overføre en artikkel, både kommersielt og ikke-kommersielt, så lenge den sendes videre uendret og i sin helhet, med kreditt til forfatteren (e).

Artikler publiseres kontinuerlig, dvs. så snart et vitenskapelig output er fullført, publiseres det i VKM Report. "Under arbeid" inneholder alle vitenskapelige output som er under arbeid. Alle output publisert siden VKMs oppstart i 2004 kan hentes i "Alle publikasjoner"-seksjonen. Vitenskapelige output publisert i en bestemt måned representerer et nummer. Et volum inkluderer alle utgaver av et år. Outputene publiseres kronologisk.

Alle artikler som publiseres i VKM Report har blitt screenet av CrossCheck-lignende programvare før aksept. For å finne ut mer om CrossCheck, besøk https://www.crossref.org/services/similarity-check/.

VKM Report publiseres av Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

Omfang av VKM Report

VKM Reportdekker metoder for risikovurdering, rapporter om innsamlede data og risikovurderinger i de enkelte områdene plantehelse, plantebeskyttelsesmidler og deres rester, genmodifiserte organismer, tilsetningsstoffer og produkter eller stoffer som brukes i dyrefôr, dyrehelse og velferd, biologiske farer inkludert BSE / TSE, forurensninger i matkjeden, matkontaktmaterialer, enzymer, smaksforsterkere og prosesseringshjelpemidler, mat tilsetningsstoffer og næringskilder som legges til mat, diettiske produkter, ernæring og allergier.

VKMs vitenskapelige output

Følgende typer dokumenter publiseres i VKM Report:

Vitenskapelige meninger fra vitenskapskomiteen / panelet:

Menig fra vitenskapskomiteen / panelet Erklæring fra vitenskapskomiteen / panelet Veiledning fra vitenskapskomiteen / panelet Andre vitenskapelige output