Søker vitenskapelige eksperter til fagruppen for dyrehelse og dyrevelferd

Vitenskapskomiteen for mat og miljø søker nye medlemmer til faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd for perioden 2024 – 2026.

Søknadsfrist er utløpt.

Nåværende komite ble oppnevnt i september 2022. VKM ønsker å supplere faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd med nye medlemmer ut eksisterende periode (til september 2026).

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er en uavhengig komité som utarbeider risikovurderinger og andre vitenskapelige vurderinger knyttet til matproduksjon, trygg mat, og miljø.

Komiteen har 123 medlemmer fordelt på 13 ulike faggrupper.

Last ned malen:

Word dokument Word, 153.7 kB.

PDF Pdf, 107.2 kB.

Hvem er VKM?

VKMs arbeid sikrer at norske myndigheter får et uavhengig, vitenskapelig kunnskapsgrunnlag når de skal ta beslutninger som har betydning for helsemessig trygg mat, matproduksjon og for miljøet.

VKM får oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM kan også utføre vitenskapelige vurderinger på eget initiativ.

Som medlem i VKM vil du:

  • utvide din faglige kompetanse og nettverk
  • delta i tverrfaglige prosjekter
  • være medforfatter på vitenskapelige vurderinger
  • bidra til en kunnskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling

Som medlem deltar du i møter i faggruppen og i prosjektgrupper som utarbeider risikovurderinger. Arbeid for VKM godtgjøres etter statens satser.

For å være medlem i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd:

  • må du ha kompetanse på doktorgradsnivå innen fagområdet dyrehelse og/eller dyrevelferd

Som medlem deltar du i arbeidet med relevante oppdrag og annen aktivitet i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd, samt i tverrfaglige oppdrag på tvers av faggrupper.

Medlemskap fordrer arbeid mellom møtene. Møtevirksomheten foregår både fysisk og digitalt.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) oppnevner medlemmene

VKMs medlemmer oppnevnes av HOD.

Medlemmene oppnevnes i kraft av sin faglige kompetanse, og ikke som representanter for egen arbeidsgiver eller andre interesser. 

Kontaktperson sekretariatet: Hilde Mellegård (920 24 835), hilde.mellegard@vkm.no

Les hvorfor medlemmene ønsker å sitte i VKMs komiteer.

Kontakt

Portrett H Mellegård

Hilde Mellegård

Fagdirektør mat, cand.med.vet, ph.d

M: 920 24 835
Send e-post