Hygiene og smittestoffer

Skrantesyke og risiko for overføring til mennesker

Bestilt:

Rapportnr: 2021: 08

Publisert: 01.06.2021

Hovedbudskap:

Det er svært lav risiko for at mennesker kan bli syke etter å ha håndtert slakt eller spist kjøtt fra hjortedyr som er infisert av skrantesyke.

Det er konklusjonen i en kunnskapsoppdatering som VKM har gjort for Mattilsynet.

Bakgrunn

Påvisning av skrantesyke hos en villrein på Hardangervidda høsten 2020 er alvorlig. Tilfellet kan bety at sykdommen er enda mer utbredt enn tidligere antatt. Det innebærer også risiko for at mennesker kan bli eksponert for smittestoffet, som i sin tur gir større sannsynlighet for at sykdommen overføres mellom arter.

Må være føre var

Konklusjonen er i tråd med VKMs tidligere konklusjoner. Den støttes også av nyere forskning.

-Selv om det er svært lav risiko for at skrantesykeprioner kan overføres fra dyr til mennesker, er det viktig å være føre var. Derfor må human eksponering for skrantesykesmitte begrenses i størst mulig grad, understreker Michael Tranulis. Han har vært faglig leder av arbeidet.

Derfor er det fortsatt viktig å redusere omfanget av skrantesyke hos norske hjortedyr, og overvåke forekomst av prionsykdom hos mennesker.

Datamangler

VKM peker på at det mangler sikre data om forekomst av sporadiske prionsykdommer hos mennesker i Norge. Årsaken er at det ikke er etablert en systematisk, nasjonal obduksjonsvirksomhet for raskt tiltagende demens, og Creutzfeldt-Jakob sykdom.

Kontakt

Andre populære artikler