Hygiene og smittestoffer

Konklusjoner om skrantesyke står ved lag

Bestilt:

Rapportnr: 2018: 01

Publisert: 02.02.2018

Hovedbudskap:

Det er ingen grunn til å endre konklusjonene i VKMs risikovurderinger om skrantesyke på bakgrunn av rapporten fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Det fremgår av en uttalelse som VKM har gjort på henvendelse fra Mattilsynet.

Bakgrunnen er at EFSA nylig publiserte en rapport om skrantesyke. Den omhandlet diagnostiske metoder for skrantesyke, og hvor valide dagens metoder er.

VKM uttaler at EFSAs evalueringer av risiko for helsa til mennesker og dyr samsvarer godt med vurderingene til VKM. VKM kjenner ikke til at det foreligger ny informasjon som tilsier at konklusjonene i VKMs rapporter bør endres.

En arbeidsgruppe bestående av et medlem fra faggruppen for hygiene og smittestoffer (Georg Kapperud) og en ekstern ekspert (Michael Tranulis, NMBU) står bak rapporten.

Krever testing av hjortedyr fra Norge

EU-kommisjonen har foreslått å kreve testing av hjortedyr fra Norge før hjortedyrkjøtt kan sendes ut av landet til EU.

Kommisjonen har også foreslått å forby eksport av hjortedyrkjøtt fra dyr fra områder hvor skrantesyke er påvist. Begrunnelsen er hensyn til folkehelse.

Forslagene begrunnes i flere EFSA-rapporter, og i at det må være samsvar mellom vilkår som stilles for import av hjortedyrkjøtt fra Nord-Amerika og for det indre marked i EU.

 

Kontakt

Siamak Yazdankhah

Prosjektleder, ph.d.

T: 48 27 86 85
Send e-post

Andre populære artikler