Hygiene og smittestoffer

Fortsatt lite sannsynlig at mennesker kan smittes av skrantesyke

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 26

Publisert: 29.09.2017

Hovedbudskap:

Det er fortsatt liten sannsynlighet for at mennesker kan bli smittet av skrantesyke hos hjortedyr.

Det stadfester Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en ny uttalelse om skrantesyke, som er gjort på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Ifølge to rapporter publisert av VKM i 2016 og 2017, er det aldri påvist sykdom forårsaket av skrantesyke (CWD, Chronic Wasting Diease) hos mennesker. Begge vurderingene konkluderer med at det er svært liten sannsynlighet for at smittestoffet som finnes i skrantesyke kan overføres til mennesker.

Etter at VKM publiserte sin andre rapport i mars 2017, la flere kanadiske og amerikanske nettsider ut informasjon om resultater av et forskningsprosjekt om skrantesyke hos aper. Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsket en uttalelse fra VKM om disse eller eventuelt andre nye opplysninger endrer noen av konklusjonene i tidligere risikovurderingene fra VKM.

En prosjektgruppe i VKM har vurdert ny informasjon og stadfestet at den ikke endrer konklusjoner i våre tidligere risikovurderinger av skrantesyke.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie