Hovedkomiteen | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikovurdering av ingredienser i "energidrikker"

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 04

Publisert: 26.01.2005

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har foretatt en risikovurdering av ingrediensene i energidrikken Red Bull og andre tilsvarende drikker for Mattilsynet da det vurderes å åpne for salg av slike produkter forutsatt at de ikke representerer en helserisiko. Konklusjonen fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet er at helserisiko ved inntak av energidrikker ikke kan ikke utelukkes.

Red Bull og andre lignende drikker inneholder til dels høye mengder koffein og flere andre bioaktive komponenter, hvorav de vanligste er taurin, glukuronolakton, inositol og ulike vitaminer.

Energidrikker med taurin og et høyt innhold av koffein er klassifisert som legemidler i Norge, og har derfor ikke kunnet omsettes som næringsmidler.

Inntak av energidrikker vil være en vesentlig kilde til koffein for barn og unge som ikke drikker kaffe eller te. Den norske befolkningen har imidlertid et særlig høyt inntak av brus, noe som gjør at barn og unge kan ha et høyt inntak av koffein.

Erstattes brus med energidrikker vil det medføre et enda høyere inntak av koffein samt et særlig høyt inntak også av de andre innholdsstoffene i energidrikker.

Inntak av energidrikker i tillegg til foreliggende inntak av brus med koffein hos barn og unge vil lett kunne føre til en overskridelse av en øvre grense for koffeininntak (2,5 mg koffein/kg kroppsvekt/dag) som er foreslått av kanadiske helsemyndigheter basert på den samlede dokumentasjonen på adferd og sentralnervøse effekter hos barn og unge.

VKM støtter EUs tidligere vurderinger for stoffer i energidrikker, og anser at helserisiko ved inntak av energidrikker med innhold som tilsvarer innholdsstoffene i Red Bull ikke kan utelukkes.

Koffein, taurin og glukuronolakton i energidrikker vil hver for seg kunne medføre uheldige helsemessige konsekvenser for befolkningen eller deler av befolkningen. Barn og unge, samt gravide og ammende vil være spesielt utsatte grupper.

Risikovurderingen er foretatt av Hovedkomiteen, Faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi samt Faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk.

Klage på risikovurderingen

VKM og Mattilsynet mottok i etterkant en klage på risikovurderingen fra en produsent. Som et svar på dette ble det utarbeidet en kommentar fra VKM hvor konklusjonene fra risikovurderingen opprettholdes. Les svaret fra VKM på klagen. Pdf, 100.5 kB.

Oppdatering av risikovurderingen

Risikovurderingen ble oppdatert i 2009. Se ny versjon.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler