Hovedkomiteen | Hygiene og smittestoffer | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av bruken av triklosan i kosmetiske produkter

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 05

Publisert: 31.01.2005

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet foretatt en risikovurdering av stoffet triklosan i kosmetiske produkter. Risikovurderingen omfatter både problemer knyttet til mulig utvikling av resistente bakterier samt toksikologiske effekter av triklosan på helse og miljø.

Triklosan har lenge vært i bruk som et konserveringsmiddel og bakteriedrepende/bakteriehemmende middel, og bruken av stoffet har økt kraftig i de senere årene. Triklosan benyttes som en ingrediens i mange produkter både på forbrukermarkedet og for bruk i helsevesenet.

Dette omfatter spesielt munnhygiene- og hudpleieprodukter, men triklosan brukes også i husholdningsartikler som plast, tekstiler, gulvbelegg, leketøy og matvareemballasje.

VKM konkluderer i sin vurdering med at en utstrakt bruk av triklosan, inkludert bruk i kosmetiske produkter som tannpasta og munnvann, kan føre til at det utvikles resistens mot triklosan i bakterier. 

Det kan samtidig utvikles resistens mot andre klinisk viktige stoffer som brukes for å bekjempe bakterier. Av den grunn bør det settes begrensninger for bruken av triklosan.

VKM er fra et toksikologisk utgangspunkt bekymret for dagens tillatte bruk av triklosan, og det anbefales at forbrukernes eksponering for triklosan blir redusert. Triklosan er dessuten klassifisert som et stoff som kan gi uheldige effekter på miljøet, og bruken bør derfor også begrenses fra et økotoksikologisk standpunkt.

Risikovurderingen er foretatt av VKMs hovedkomité med bidrag fra faggruppen for hygiene og smittestoffer (Faggruppe 1) og faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4).

Bruk av triklosan har vært diskutert både i Norge og i andre europeiske land i flere år. To vitenskapelige komiteer i EU konkluderte i 2002 med at det ikke finnes tilstrekkelige bevis for at bruk av triklosan kan medføre risiko for helse eller miljø gjennom at bakterier utvikler resistens mot stoffet. 

Norge har spilt en aktiv rolle i saken og i 2003 ba EU-kommisjonen Norge om en vurdering av stoffet på bakgrunn av nye data. Også amerikanske myndigheter er i ferd med å foreta en ny risikovurdering av triklosan.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler