Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen

Plantevernmiddelrester i genmodifiserte planter

Rapportnr:

Bestilt: 02.02.2018

Publisert: 23.05.2019

 

Er det mer rester av plantevernmidler i planter som har blitt genmodifisert til å tåle bestemte ugressmidler enn i tilsvarende konvensjonelt dyrkede planter? Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) vil se på dette i et nytt prosjekt.

VKM vil også vurdere om genmodifisering kan føre til at plantevernmidler brytes ned til stoffer som ikke dannes i konvensjonelt dyrkede planter, og om stoffene kan være skadelige.

Mangler kunnskap om plantevernmiddelrester

Det dyrkes ikke genmodifiserte planter i Norge. Globalt dyrkes de i store kvanta. VKM behandler jevnlig søknader om import av ulike genmodifiserte planter til bruk i mat og/eller fôr. VKM har i flere år pekt på at det mangler kunnskap om rester av ugressmidler i planter som er genmodifisert til å tåle disse.

De fleste ugressmiddeltolerante genmodifiserte plantene er gjort tolerante for et eller flere uspesifikke og bredspektrede ugressmidler. Ved konvensjonell dyrking kan slike ugressmidler bare sprøytes på før eller like etter at plantene spirer, eller etter innhøsting, for å unngå at selve planten dør.

Planter som tåler ugressmidler kan sprøytes gjentatte ganger i vekstsesongen, også på de delene av planten som skal høstes til bruk som mat eller fôr. Potensielt kan derfor restnivåene av ugressmidler og nedbrytningsstoffer være høyere i genmodifiserte planter enn i konvensjonelt dyrkede planter.

Selvinitiert vurdering

Første del av prosjektet skal beskrive ulike praksiser for bruk av plantevernmidler ved dyrking av ugressmiddeltolerante genmodifiserte planter, og ved dyrking av tilsvarende konvensjonelle planter.

I andre del skal VKM kartlegge og sammenligne restnivåer av plantevernmidler i ugressmiddeltolerante genmodifiserte planter med restnivåer i tilsvarende konvensjonelt dyrkede planter. VKM skal også vurdere mulige endringer i nedbrytning av plantevernmidler som følge av genmodifiseringen, og betydningen av eventuelle nye nedbrytningsstoffer. Prosjektet konsentrerer seg om soya, raps og mais, som er de mest utbredte ugressmiddeltolerante genmodifiserte plantene globalt.

VKM har selv tatt initiativ til vurderingen. Hovedkomiteen er ansvarlig for vurderingen, som etter planen skal publiseres våren 2019.

Kontakt

Ville Erling Sipinen

Prosjektleder. Mastergrad i biologi.

T: 21 62 28 19
M: 92 04 13 68
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie