Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Hygiene og smittestoffer

Parasitter i norsk drikkevann

Rapportnr:

Bestilt:

Publisert: null

 
 

Hovedbudskap:

Mattilsynet trenger ny kunnskap om parasitter i norsk drikkevann. Et utkast til mandat for et nytt oppdrag til Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er nå ute på høring.

Høringsfristen er 25. oktober 2019.

Her er lenke til høringen.

VKM utarbeidet en risikovurdering for parasittene Giardia og Cryptosporidium for Mattilsynet i 2009. Bakgrunnen for at Mattilsynet ønsker at vurderingen oppdateres, er stadige hendelser med forurensing av drikkevann som følge av blant annet flom og ras.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie