Hygiene og smittestoffer

Parasitter i norsk drikkevann

Bestilt:

Rapportnr: 2020: 07

Publisert: 19.06.2020

Hovedbudskap:

Vi vet ikke mer om forekomst av parasittene Giardia og Cryptosporidium i norsk drikkevann i dag enn vi gjorde for ti år siden. Årsaken er at vi mangler data.

Det er hovedbudskapet i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort for Mattilsynet. Arbeidet er en oppdatering av en vurdering VKM gjorde i 2009.

Endret klima, flere parasitter

Klimaendringene vi har opplevd de siste årene, kan påvirke forekomsten av parasitter i drikkevann. Høyere temperatur kan bidra til at parasitter overlever i større grad. Mer nedbør kan gi flere parasitter i råvann.

Konklusjoner

VKM har konkludert med at vi ikke har mer kunnskap om forekomst av disse parasittene i norsk drikkevann i dag enn i 2009.

- Det skyldes blant annet at planer for prøver og analyser vanligvis ikke er basert på sannsynlighet for at vannet er forurenset av parasitter. Det blir tatt prøver for sjeldent og tilfeldig til at resultatet gir et riktig bilde av forekomsten, sier Lucy Robertson. Hun har vært faglig leder av prosjektgruppen.

Samtidig gjør klimaendringer seg allerede gjeldende, ifølge VKM

-Nedbørsmønster, nedbørsmengde og sesongvariasjoner i temperatur har endret seg. Det er forventet at klimaet vil endre seg enda mer i kommende år. Klimaendringer kan påvirke forekomsten av parasitter i drikkevann. Dermed vil også befolkningen være mer eksponert for parasittene, sier Robertson.

Usikkerhet

Konklusjonene er usikre. Årsaken er mangelfull informasjon om den reelle forekomsten av parasitter hos mennesker og dyr i Norge. Det er også mangelfulle data om hva klimaendringene har å si for konsentrasjonen av parasitter i vann.

Det mangler også informasjon om hvor stor effekt lokal forurensing av parasitter vil ha på ulike typer drikkevannskilder.

Giardia og Cryptosporidium

Giardia Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. er en encellet organisme som kan smitte gjennom forurenset mat og vann. Parasitten finnes hos mennesker og muligens hos ulike dyrearter. Parasittene bor i hulrom i tarmen, og kan gi diaré og tarmsmerter hos mennesker. Parasitten er vanlig i utlandet, og mange blir smittet utenlands. I Norge hadde vi et stort utbrudd i Bergen i 2004, der mange ble syke etter å ha drukket forurenset drikkevann.

Cryptosporidium Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. er en encellet parasitt. Parasitten kan smitte gjennom forurenset mat og vann. I Sverige har det vært flere utbrudd knyttet til vann eller mat. Parasittene angriper celler i slimhinner i tarmen og kan gi kraftig diaré hos mennesker og dyr. Cryptosporidium er vanlig hos norske drøvtyggere.

Les mer om parasitter i mat og drikke på Mattilsynets nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Kontakt

Lucy Robertson

Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

M: 97 70 12 14

Andre populære artikler