Hovedkomiteen

Kunnskapshull om mat og miljø: trenger aktive norske forskningsmiljøer

Bestilt:

Rapportnr: 2018: 10-12

Publisert: 23.05.2018

Hovedbudskap:

Vi trenger mer kunnskap om norske forhold for å sikre trygg mat og beskytte miljøet i Norge.

Det fremgår av en rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), som oppsummerer kunnskapshull som er avdekket i VKMs risikovurderinger fra 2016 og 2017.

- Forskning og overvåkingsdata fra andre land er ikke nødvendigvis representativt eller relevant for Norge. Vi må selv fremskaffe kunnskap om særnorske forhold. Det forutsetter at vi har aktive norske forskningsmiljøer innenfor fagområder som er viktige for å sikre trygg mat og beskytte miljøet, sier leder av Hovedkomiteen i VKM, Jan Alexander.

- Kunnskapsmangler bidrar til at konklusjonene i våre vurderinger blir usikre. Ny kunnskap kan redusere usikkerhet og gjøre myndighetene bedre i stand til å sikre trygg mat og beskytte miljøet, fortsetter han.

Påvirkning fra klimaendringer

Blant kunnskapsmangler som er avdekket i risikovurderinger fra 2016 – 2017, peker VKM spesielt på kunnskap om hvordan klimaendringer og globalisering påvirker mattrygghet og matproduksjon, naturressurser og biologisk mangfold i Norge.

VKM løfter også frem behov for kunnskap om utvikling og spredning av antimikrobielle resistens.

Ifølge VKM trenger vi også flere nasjonale kostholdsundersøkelser som kan belyse hvordan kostholdet påvirker helsa. I tillegg trenger vi kunnskap om nivå av radioaktivitet i norsk mat og drikkevann.

Fem hovedområder

Rapporten deler inn kunnskapsbehov i fem hovedområder:

  • Landbruk og matproduksjon
  • Fiskeri, havbruk og sjømatproduksjon
  • Human helse
  • Biologisk mangfold
  • Overvåking av mat og kosthold

Rapporten er den siste i en serie av rapporter om kunnskapsbehov publisert av VKM. Den utgår fra Hovedkomiteen i VKM.

Kontakt

Jan Alexander

Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Med.

T: 90 62 23 16

Andre populære artikler