Plantehelse

Jordlopper – risiko for plantehelse

Bestilt:

Rapportnr: 2019:17

Publisert: 16.12.2019

Hovedbudskap:

Risikoen for at bladbiller i slekten Epitrix vil skade norsk potetproduksjon, er lav. Risikoen kan øke hvis det blir flere spredningsveier, eller hvis klimaet i Norge blir varmere.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i en risikovurdering av utvalgte Epitrix-arter. Risikovurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet. Vurderingen skal brukes til fremtidig plantehelseforvaltning.

Om Epitrix

Epitrix er en slekt av små jordlopper som tilhører familien bladbiller. Per i dag kjenner man til 162 Epitrix-arter i verden, men det finnes trolig langt flere. Minst ti av artene er kjent for å gjøre skade på potet. Per i dag er det ikke registrert bladbiller fra Epitrix-slekten i Norge som kan skade potet.

Import viktig spredningsvei

VKM har identifisert tre arter av jordlopper som kan være en potensiell risiko for norsk potetproduksjon. Disse jordloppene stammer opprinnelig fra Nord- og Sør-Amerika. Alle tre har spredt seg til land i Sør-Europa, som eksporterer potet til Norge.

-Den mest sannsynlige spredningsveien av jordloppene til Norge er via import, spesielt import av uvaskede poteter, sier Johan Stenberg. Han er faglig ansvarlig for risikovurderingen.

Tiltak: vask av potet

VKM har også vurdert tiltak som kan forebygge spredning av jordloppene. Poteter sendes i kontainere og oppbevares for det meste innendørs. Det betyr at det er lav sannsynlighet for at bladbiller som følger med importerte poteter sprer seg naturlig, vel og merke hvis potetene er vasket.

- Å vaske potetene før de kommer til Norge, ser ut til å ha størst effekt, sier Stenberg.

Klima kan også begrense etablering av Epitrix-arter i Norge. VKM har modellert etableringspotensialet til de tre artene som kan være en risiko, med utgangspunkt i klima og forekomst i områdene i Nord- og Sør-Amerika som de opprinnelig kommer fra.

-Resultatene tilsier at det er lav sannsynlighet for at bladbillene etablerer seg i Norge, men det er høy usikkerhet knyttet til modellene, sier Stenberg.

VKMs faggruppe for plantehelse er ansvarlig for risikovurderingen.

Kontakt

Johan Stenberg

Medlem av faggruppen for plantehelse. Ph.d.

T: +46-(0)70-6220042

Andre populære artikler