Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantehelse

Jordlopper – risiko for plantehelse

Rapportnr:

Bestilt: 13.12.2018

Publisering: 04.12.2019

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø skal gjøre en risikoanalyse av utvalgte arter av jordlopper i slekten Epitrix.

Analysen gjøres på oppdrag fra Mattilsynet. Jordlopper er små biller som først og fremst lever på planter i søtvierfamilien. Noen jordlopper kan gjøre alvorlig skade på potet, og kan redusere verdien av potetavlingen. De fleste jordloppeartene hører hjemme i Sør- og Mellom-Amerika.
Jordlopper er små biller som først og fremst lever på planter i søtvierfamilien. Noen jordlopper kan gjøre alvorlig skade på potet, og kan redusere verdien av potetavlingen. De fleste jordloppeartene hører hjemme i Sør- og Mellom-Amerika.

Oppdraget

VKM skal blant annet:

  • identifisere hvilke jordloppearter som har særlig stor betydning for plantehelse i Norge, og oppsummere kunnskap om taksonomien til de utvalgte artene.
  • informere om dagens utbredelse av de utvalgte artene.
  • identifisere vertsplantene for de utvalgte artene og deres utbredelse i Norge.
  • vurdere mulige innførselsveier og potensiale for spredning.
  • vurdere mulige effekter på miljø hvis artene etablerer seg i Norge.
  • identifisere relevante risikoreduserende tiltak, og evaluere hvor effektive og gjennomførbare de er.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av:

  • Johan Stenbergåpnes i nytt vindu, VKM-medlem faggruppen for plantehelse (faglig ansvarlig)
  • Paal Krokeneåpnes i nytt vindu, VKM-medlem faggruppen for plantehelse
  • Lawrence Richard Kirkendallåpnes i nytt vindu, VKM-medlem faggruppen for genmodifiserte organismer og faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)
  • Daniel Fløåpnes i nytt vindu, prosjektleder fra sekretariatet

Prosjektgruppen er satt sammen på bakgrunn av relevant faglig kompetanse innen entomologi, økologi og plantehelse, og erfaring med risikovurdering. Det vil også bli oppnevnt to fagfeller for prosjektet. Faggruppen for plantehelse vil godkjenne og være faglig ansvarlig for den endelige rapporten. Den skal etter planen publiseres 18. oktober 2019.

Kontakt

Daniel Flø

Prosjektleder. Phd.

M: 47 66 42 11
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie