Plantehelse

Helse- og miljørisiko ved bruk av rovmidden Amblydromalus limonicus

Bestilt:

Rapportnr: 2020: 13

Publisert: 30.11.2020

Hovedbudskap:

Det er lite sannsynlig at rovmidden Amblydromalus limonicus kan overleve og etablere seg under norske klimatiske forhold.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i en risikovurdering av arten.

Konklusjonen er usikker på grunn av mangel på informasjon om rovmiddens toleranse for temperatur.

Bakgrunnen for vurderingen er en søknad om godkjenning av plantevernmiddelet Limonica for bruk i Norge. Amblydromalus limonicus er aktiv organisme i dette plantevernmiddelet.

VKMs konklusjoner

Temperaturforholdene begrenser hvilke områder Amblydromalus limonicus kan etablere seg i. Arten har aldri blitt observert i Norge. Den eneste dokumenterte ville forekomsten av arten i Europa er i nordøst Spania.

-VKM ser det derfor som lite sannsynlig at arten kan overleve og etablere seg i områder med kalde vintre og kjølige somre, forhold som kjennetegner store deler av Norge i dagens klima, sier Anders Nilsen. Han har vært faglig leder av arbeidet.

Risikoen for spredning fra drivhus anses som lav, fordi hverken vind eller andre biologiske vektorer vurderes som effektive spredningsveier til egnede områder utendørs.

-VKM har ikke funnet rapporter som beskriver skade på mennesker fra Amblydromalus limonicus, sier Anders Nilsen. Han legger til at midd generelt kan gi allergiske reaksjoner hos sensitive personer som håndterer plantemateriale med mye midd og det er grunn til å tro at det også gjelder for Amblydromalus limonicus

Risikovurderingen er godkjent av VKMs faggruppe for plantehelse.

Risikovurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Kontakt

Anders Nielsen

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

M: 91 35 04 35

Andre populære artikler