Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

De sykdomsfremkallende soppene Batrachochytrium dendrobatidis og Batrachochytrium salamandrivorans og risiko for biologisk mangfold

Rapportnr:

Bestilt: 05.12.2018

Publisering: 15.05.2019

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere risiko for biologisk mangfold hvis de sykdomsfremkallende soppene Batrachochytrium dendrobatidisog Batrachochytrium salamandrivorans etablerer seg og sprer seg i Norge. Organismene påfører amfibier infeksjonssykdom.

VKM gjør vurderingen på oppdrag for Miljødirektoratet.

Oppdraget

VKM skal beskrive dagens status for soppene og for infeksjonssykdommen Chytridiomykose, i Norge og sammenlignbare land.

VKM skal utrede hvilke konsekvenser etablering, spredning og sykdomsutbrudd har for norsk biologisk mangfold, og hvor sannsynlig det er at soppen etablerer seg.

VKM skal også oppsummere tiltak for å forhindre og redusere spredning og sykdomsutbrudd.

Sopp som rammer amfibier

Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) er en sopp som utsetter amfibier for infeksjonssykdommen Chytridiomykose. Soppen har ført til dramatisk reduksjon i amfibiebestander verden over, og er regnet som en av de viktigste årsakene til at amfibiearter er utryddet. Frosk er hovedvert for Batrachochytrium dendrobatidis.

Soppen ble første gang påvist i Norge sommeren 2017. Den er kun funnet på østsiden av Oslofjorden, i vannprøver fra fem av totalt 34 undersøkte dammer. Det kan ikke utelukkes at det er smitte i flere av dammene som er undersøkt.

Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) likner Batrachochytrium dendrobatidis, bortsett fra at salamander er hovedvert. Denne arten er ikke oppdaget i Norge, men er funnet i dyrebutikker i Sverige.

Prosjektgruppen i VKM

Prosjektgruppen består av:

  • Anders Nielsen, VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Faglig leder av prosjektet
  • Bjørnar Ytrehus, VKM-medlem i faggruppen for mikrobiell økologi
  • Kyrre Kausrud, VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)
  • Annette TaugbølPDF, ekstern ekspert, Norsk institutt for naturforskning, NINA
  • Dag DolmenPDF, ekstern ekspert, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
  • Jacob HöglundPDF, ekstern ekspert, Uppsala universitet
  • Trude VrålstadPDF, ekstern ekspert, Veterinærinstituttet
  • Martin Malmstrøm, VKM-sekretariatet, prosjektleder

VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) er ansvarlig for vurderingen. Den skal etter planen publiseres 15. mai 2019.

Kontakt

Martin Malmstrøm

Prosjektleder. Phd.

M: 92 42 43 13
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie