Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Taurin i kosttilskudd og energidrikker

Bestilt:

Rapportnr: 2015: 22

Publisert: 20.11.2015

Hovedbudskap:

For taurin i kosttilskudd konkluderer VKM at det er usannsynlig at et daglig inntak av 750, 800 eller 900 mg vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter for barn (10 til <14 år), mens et daglig inntak av 1000 eller 2000 mg kan representere en risiko for negative helseeffekter.

VKM konkluderer videre at det er usannsynlig at et daglig inntak av 750, 800, 900 eller 1000 mg fra kosttilskudd vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter for ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år), mens et daglig inntak av 2000 mg kan representere en risiko for negative helseeffekter.

For taurin i energidrikker (300, 350 eller 400 mg taurin per 100 ml energidrikk) konkluderer VKM at det er usannsynlig at noen av konsentrasjonene vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter hos barn (3 til <10 år), barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år) ved et gjennomsnittlig kronisk inntak.

VKM konkluderer videre at et høyt kronisk inntak kan representere en risiko for negative helseeffekter for barn (3 til <10 år) i alle tre konsentrasjonene, mens det er usannsynlig at de fører til negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥ 18 år).

Det var ikke tilgjengelige data som kunne brukes til å risikovurdere et høyt akutt inntak av taurin i energidrikker.

Taurin er en ingrediens både i kosttilskudd og energidrikker som selges i Norge. Taurin dannes i kroppen og finnes i mat. Det er indikasjoner på at inntak av for mye taurin kan ha negative effekter på hjertet og nervesystemet.

En oversikt over konklusjoner for Taurin i kosttilskudd

Aldersgrupper

750 mg/dag

800 mg/dag

900 mg/dag

1000 mg/dag

2000 mg/dag

Barn 10 - <14 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{!}}

{{!}}

Ungdom 14 - <18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{!}}

Voksne ≥18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{!}}

 

fdgdg

Vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Drikkemønstre brukt i risikovurdering av "andre stoffer" i energidrikker. Inntak oppgitt i liter‌

Aldersgrupper

Høyt akutt inntak

Gjennomsnittlig inntak

Høyt kronisk inntak

Barn 3 - <10 år

1 liter

0,058 liter

0,163 liter

Barn 10 - <14 år

1,5 liter

0,065 liter

0,180 liter

Ungdom 14 - <18 år

2 liter

0,064 liter

0,211 liter

Voksne ≥18 år

2 liter

0,071 liter

0,320 liter

En oversikt over konklusjoner for Taurin i energidrikker ved gjennomsnittlig kronisk drikkemønster

Aldersgrupper

300 mg/100 ml

350 mg/100 ml

400/100 ml

Barn 3 - <10 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Barn 10 - <14 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Ungdom 14 - <18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Voksne ≥18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

 

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

En oversikt over konklusjoner for Taurin i energidrikker ved høyt kronisk drikkemønster

Aldersgrupper

300 mg/100 ml

350 mg/100 ml

400 mg/100 ml

Barn 3 - <10 år

{{!}}

{{!}}

{{!}}

Barn 10 - <14 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Ungdom 14 - <18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Voksne ≥18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

 

fdgdg

Vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Inger-Lise Steffensen

Leder av hovedkomiteen. Dr. Scient.

T: 21 07 65 30

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler