Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Lykopen i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 29

Publisert: 27.06.2016

Hovedbudskap:

VKM konkluderer at det er usannsynlig at en daglig dose på 10 mg lykopen fra kosttilskudd forårsaker negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) eller voksne. 

Lykopen er en ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. Lykopen dannes ikke i kroppen. Lykopen finnes i mat. Hovedkildene til lykopen i kosten er tomater og tomat-baserte produkter. Det er rapportert om tilfeller av gul-oransje misfarging av huden og/eller mage-/tarmubehag etter høyt inntak over lengre tid av lykopen fra mat og kosttilskudd.

En oversikt over konklusjoner for lykopen i kosttilskudd

Aldersgrupper

Dose

10 mg/dag

Barn 10 - <14 år

{{-}}

Ungdom 14 - <18 år

{{-}}

Voksne ≥18 år

{{-}}

 

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Inger-Lise Steffensen

Leder av hovedkomiteen. Dr. Scient.

T: 21 07 65 30

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler