Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Lecitin fra solsikke i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 28

Publisert: 05.10.2017

Hovedbudskap:

EFSA publiserte en ny risikovurdering av lecitin i 2017. VKM har gått gjennom EFSAs vurdering og kan ikke se at det er behov for å gjøre en egen vurdering, siden EFSAs vurdering dekker de aldersgruppene og problemstillinger Mattilsynet har bedt VKM å vurdere.

Basert på EFSAs vurdering av lecitin er det usannsynlig at en daglig dose på 10100 mg lecitin fra kosttilskudd forårsaker negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) eller voksne (≥18 år).

Lecitin fra solsikke er ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å vurdere inntak på 10100 mg/dag av kosttilskudd med lecitin fra solsikke i den generelle befolkningen, inkludert barn, unge og voksne av begge kjønn.

Kontakt

Inger-Lise Steffensen

Leder av hovedkomiteen. Dr. Scient.

T: 21 07 65 30

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler