Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Koffein i energidrikker og kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2015: 25

Publisert: 20.11.2015

Hovedbudskap:

For koffein i kosttilskudd konkluderer VKM at det er usannsynlig at 100 mg koffein per dag vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter hos barn (10 år og eldre), ungdom, voksne (inkludert gravide kvinner og fosteret og ammende kvinner og barnet som ammes). For barn og ungdom er inntaket over det som kan føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde. For voksne er inntaket likt med det som kan føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde.

VKM konkluderer videre at 300 mg koffein per dag kan representere en risiko for negative helseeffekter hos barn (10 år og eldre), ungdom og gravide kvinner og fosteret og ammende kvinner og barnet som ammes.

Ved inntak som enkeltdose kan 300 mg/dag utgjøre en risiko for negative helseeffekter hos voksne, mens det er usannsynlig at 300 mg/dag forårsaker negative helseeffekter hos voksne når det konsumeres i løpet av en dag. For alle gruppene er inntaket over det som kan føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde.

For koffein i energidrikker konkluderer VKM at et høyt akutt inntak av 32 mg koffein per 100 ml energidrikk vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter hos barn (3 år og eldre), ungdom og voksne (inkludert gravide kvinner og fosteret og ammende kvinner og barnet som ammes). For alle grupper er inntaket over det som kan føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde. 

VKM konkluderer videre at det er usannsynlig at et gjennomsnittlig kronisk inntak vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter hos barn (3 år og eldre), ungdom og voksne (inkludert gravide kvinner og fosteret og ammende kvinner og barnet som ammes). For alle grupper er inntaket under det som kan føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde.

Når det gjelder et høyt kronisk inntak konkluderer VKM at det er usannsynlig at dette fører til negative helseeffekter hos barn (3 år og eldre), ungdom, voksne, gravide kvinner og fosteret, ammende kvinner og barnet som ammes.

For barn (3 til <10 år) og voksne (≥ 18 år, inkludert gravide kvinner og fosteret og ammende kvinner og barnet som ammes) er inntaket over det som kan føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde. For barn (10 til <14 år) og ungdom (14 til <18 år) er inntaket under det som kan føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde. 

Koffein er ingrediens i kosttilskudd og energidrikker som selges i Norge. Koffein dannes ikke i kroppen, men finnes naturlig i mat. En kaffekopp på 2 dl inneholder 100 mg koffein (Mattilsynet).

Inntak av for mye koffein kan gi uro, nervøsitet, hjertebank, økt innsovningstid og redusert søvnlengde.

Koffein i kosttilskudd


En oversikt over konklusjoner for koffein i kosttilskudd

 

 

 

 

 

Aldersgrupper

Dose 100 mg/dag

Dose 300 mg/dag

Kan forårsake negative helseeffekter

Kan føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde

Kan forårsake negative helseeffekter

Kan føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde

Barn 10 - <14 år

{{-}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

Ungdom 14 - <18 år

{{-}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

Voksne ≥18 år, ikke inkl. gravide eller ammende kvinner

{{-}}


{{!}}


Inntatt som enkelt dose

{{!}}

Inntatt i løpet av dagen

Gravide kvinner og fosteret

{{-}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

Ammende kvinner og barnet som ammes

{{-}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

fdgdg

Vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Koffein i energidrikke


Drikkemønstre brukt i risikovurdering av "andre stoffer" i energidrikker. Inntak oppgitt i liter

Aldersgrupper

Høyt akutt inntak

Gjennomsnittlig inntak

Høyt kronisk inntak

Barn 3 - <10 år

1 liter

0,058 liter

0,163 liter

Barn 10 - <14 år

1,5 liter

0,065 liter

0,180 liter

Ungdom 14 - <18 år

2 liter

0,064 liter

0,320 liter

Voksne ≥18 år

2 liter

0,071 liter

0,320 liter

En oversikt over konklusjoner for koffein i energidrikker (32 mg/100 ml)


Høy akutt drikkemønster

Gjennomsnittlig
kronisk drikkemønster

Høyt kronisk
drikkemønster

 

 

 

Alders-grupper

Kan forårsake negative helse-effekter

Kan føre til økt inn-sovningstid og redusert søvnlengde

Kan forårsake negative helse-effekter

Kan føre til økt inn-sovningstid og redusert søvnlengde

Kan forårsake negative helse-effekter

Kan føre til økt inn- sovningstid og redusert søvnlengde

Barn 3 - <10 år

{{!}}

{{!}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{!}}

Barn 10 - <14 år

{{!}}

{{!}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Ungdom 14 - <18 år

{{!}}

{{!}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Voksne ≥18 år, ikke inkl. gravide eller ammende kvinner

{{!}}

{{!}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{!}}

Gravide kvinner og fosteret

{{!}}

{{!}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{!}} 

Ammende kvinner og barnet som ammes

{{!}}

{{!}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{!}}

fdgdg

Vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Inger-Lise Steffensen

Leder av hovedkomiteen. Dr. Scient.

T: 21 07 65 30

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler