VKM-logo

Risikovurderingerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Isoflavon i kosttilskudd

Rapportnr: 2017: 14

Bestilt: 05.05.2015

Publisert: 27.04.2017

Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

VKM vurderte inntak av isoflavoner fra soya for den generelle befolkningen i aldersgruppene barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år). Konklusjonene under er valide gitt at isoflavonene som finnes i kosttilskudd som selges i Norge er sammenlignbare med isoflavonene som ble brukt i de tilgjengelige studiene.

VKM konkluderer med at det ikke ser ut til at isoflavoner i kosttilskudd i doser på 40 eller 80 mg/dag har negative helseeffekter av betydning for kvinner i eller etter overgangsalder. Konklusjonen gjelder for inntak fra flere måneder og opptil flere år.

I motsetning til hos kvinner i eller etter overgangsalder, anser VKM forandringer i hormonnivåer hos friske kvinner før overgangsalder og hos menn som negative helseeffekter.

VKM konkluderer med at det er en risiko for at doser på 40 eller 80 mg/dag av isoflavoner i kosttilskudd tatt i en til tre måneder kan ha negativ effekt på hormonnivåer og/eller menstruell funksjon hos kvinner før overgangsalder. Det ser ikke ut til at dosene har andre negative effekter av betydning for denne gruppen.

VKM konkluderer med at det er en risiko for at doser på 40 eller 80 mg/dag av isoflavoner i kosttilskudd tatt i en til tre måneder kan ha negativ effekt på hormonnivåer hos menn. Det ser ikke ut til at dosene har andre negative effekter av betydning for denne gruppen.

VKM konkluderer med at det er en risiko for at doser på 40 eller 80 mg/dag av isoflavoner i kosttilskudd tatt i en til tre måneder kan ha negativ effekt på hormonnivåer hos unge av begge kjønn og/eller på menstruell funksjon i unge kvinner. Det ser ikke ut til at dosene har andre negative effekter av betydning for denne gruppen.

Det finnes ikke tilstrekkelig med data til å kunne trekke konklusjoner om inntak av isoflavoner fra soya i kosttilskudd har negative helseeffekter for barn (10 til <14 år).

 

 

Isoflavoner fra soya er ingredienser i kosttilskudd som selges i Norge. Sammensetning og konsentrasjon av isoflavoner i ulike produkter av soyabønner og soyaprotein varierer. Det er totalt 12 ulike isomerer av isoflavoner fra soya. Sammensetning og konsentrasjon av de ulike isoflavonisomerene avhenger av en rekke forhold, som arten soyaplante, hvilken del av planten som brukes, geografiske og miljømessige dyrkingsforhold og andre parametre som varierer under dyrkingen, og av hvordan man trekker ut isoflavonene fra soya.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere inntak på 40 og 80 mg/dag av isoflavoner fra soya, oppgitt som det totale innholdet av genistein og daidzein i kosttilskudd. Oppdraget presiserte ikke nærmere hvilke isoflavonisomerer og i hvilke mengder VKM skulle vurdere.

Negativ effekt på hormonnivåer og/eller menstruell funksjon

Aldersgrupper

Doser

40 mg/dag

80 mg/dag

Barn (10-<14 år)Ungdom (14-<18 år)Premenopausale kvinner (=18 år)Peri- og post medopausale kvinnerMenn (=18 år)  

Alle andre negative effekter enn effekter på hormonnivåer

Aldersgrupper

Doser

40 mg/dag

80 mg/dag

Barn (10-<14 år)

Ikke tilstrekkelig data
til å konkludere

Ikke tilstrekkelig data
til å konkludere

Ungdom (14-<18 år)Premenopausale kvinner (=18 år)Peri- og post medopausale kvinnerMenn (=18 år)  

Kontakt

Inger-Lise Steffensen

Medlem av hovedkomiteen og leder for faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk.

T: 21 07 65 30

Gro Mathisen

Prosjektleder, Dr scient.

T: 21 62 28 06
M: 99 59 37 80
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummerr:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie