Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk | Andre stoffer

D-ribose -revisjon av risikovurdering

Bestilt:

Rapportnr: 2020:11

Publisert: 06.10.2020

Hovedbudskap:

En daglig enkeltdose på 6200 mg D-ribose i kosttilskudd, kan gi risiko for negative helseeffekter hos barn, ungdom og voksne. En daglig enkeltdose på 3100 mg, kan gi risiko for negative helseeffekter hos barn.

Det er konklusjonen i en ny risikovurdering av D-ribose, som VKM har gjort på oppdrag fra Mattilsynet. Vurderingen er en revidert versjon av en tidligere risikovurdering fra 2016.

D-ribose er en ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. D-ribose dannes i kroppen og finnes i små mengder i moden frukt og grønnsaker. Ved for høyt inntak av D-ribose kan det være en risiko for hypoglykemi, det vil si for lavt blodsukker.

VKM ble bedt om å vurdere inntak av dosene 3100 mg per dag og 6200 mg per dag av D-ribose i kosttilskudd for aldersgruppene barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (>18 år). I den reviderte risikovurderingen er det tatt med ny litteratur. Det har ført til at konklusjonene fra 2016 er endret.

Konklusjoner

  • VKM konkluderer at inntak av en daglig enkeltdose på 6200 mg D-ribose i kosttilskudd kan utgjøre en risiko for negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).
  • VKM konkluderer at en daglig enkeltdose på 3100 mg D-ribose fra kosttilskudd kan utgjøre en risiko for negative helseeffekter hos barn (10 til <14 år).
  • VKM konkluderer at det er lite sannsynlig at en daglig enkeltdose på 3100 mg D-ribose i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter hos ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

Kontakt

Trine Husøy

Leder av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

T: 21 07 63 85

Andre populære artikler