Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

D-glukurono-γ-lakton i energidrikker

Bestilt:

Rapportnr: 2015: 21

Publisert: 20.11.2015

Hovedbudskap:

VKM konkluderer at det er usannsynlig at 24 mg D-glukurono-γ-lakton per 100 ml energidrikk vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter hos barn (3 til <10 år og 10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) eller voksne (≥18 år) (har antatt at barn og ungdom har samme toleranse for D-glukurono-γ-lakton som voksne) ved et gjennomsnittlig eller høyt kronisk inntak. Det var ikke tilgjengelige data som kunne brukes til å risikovurdere et høyt akutt inntak av D-glukurono-γ-lakton.

D-Glukurono-γ-lakton er ingrediens i energidrikker som selges i Norge. D-Glukurono-γ-lakton dannes i kroppen og finnes i mat.


 Drikkemønstre brukt i risikovurdering av "andre stoffer" i energidrikker. Inntak oppgitt i liter  

Aldersgrupper

Høyt akutt inntak

Gjennomsnittlig inntak

Høyt kronisk inntak

Barn 3 - <10 år

1 liter

0,058 liter

0,163 liter

Barn 10 - <14 år

1,5 liter

0,065 liter

0,180 liter

Ungdom 14 - <18 år

2 liter

0,064 liter

0,211 liter

Voksne ≥18 år

2 liter

0,071 liter

0,320 liter


En oversikt over konklusjoner for D-glukurono-y-lakton i energidrikker. 24 mg/100 ml.

Aldersgrupper

Høyt akutt drikkemønster

Gjennomsnittlig kronisk drikkemønster

Høyt kronisk drikkemønster

Barn 3 - <10 år

Kan ikke konkludere p.g.a. mangel på data

{{-}}

{{-}}

Barn 10 - <14 år

Kan ikke konkludere p.g.a. mangel på data

{{-}}

{{-}}

Ungdom 14 - <18 år

Kan ikke konkludere p.g.a. mangel på data

{{-}}

{{-}}

Voksne ≥18 år

Kan ikke konkludere p.g.a. mangel på data

{{-}}

{{-}}

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Inger-Lise Steffensen

Leder av hovedkomiteen. Dr. Scient.

T: 21 07 65 30

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler