Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, steviolglykosid, neohesperidin DC og neotam fra drikkevarer

Bestilt:

Rapportnr: 2014: 21

Publisert: 01.04.2014

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag for Mattilsynet beregnet hvor mye av de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, steviolglykosid, neohesperidin DC og neotam 2-åringer og voksne over 18 år får i seg fra leskedrikker, saft og nektar.

Leskedrikker omfatter brus, iste, alkoholfri cider, sportsdrikker og energidrikker.

Søtstoffet steviolglykosid består av en blanding av steviolglykosider som er ekstrahert fra bladene til stevia-planten.

Bakgrunn for rapporten

Drikkevarer med tilsatt søtstoff kan vurderes som et gunstig alternativ til varer med sukker. Det har derfor vært reist spørsmål om avgiften på drikkevarer tilsatt søtstoff bør senkes. I den forbindelse er det nødvendig å få oppdatert kunnskap om dagens inntak av disse søtstoffene i befolkningen kommer opp i helseskadelige mengder.

Bakgrunnen for oppdraget til VKM er at Mattilsynet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere om et eventuelt økt forbruk av drikkevarer tilsatt søtstoffer kan utgjøre en helserisiko for befolkningen.

Navn på søtstoff

Beskrivelse

 E-nummer

Cyklamat

Søtstoff (30 ganger søtere enn sukker)

E952

Sakkarin

Søtstoff (400 ganger søtere enn sukker)

E954

Steviolglykosid

Søtstoff (200-300 ganger søtere enn sukker)

E960

Neohesperidin DC

Søtstoff (1900 ganger søtere enn sukker)

E959

Neotam

Søtstoff (7000-13000 ganger søtere enn sukker)

E961

 

Grunnlag for beregning av inntak

Når VKM vurderer risiko, bruker og oppsummerer vi tilgjengelige forskningsresultater og data. VKM følger internasjonale retningslinjer og standarder for risikovurderinger på ulike fagområder. Vurderingene skal være etterprøvbare.

Drikkevareindustrien leverte høsten 2013 data som viste hvor mye av de ulike søtstoffene som brukes i forskjellige drikkevarer. For søtstoffene steviolglykosider, neohesperidin DC og neotam var det begrensede eller manglende opplysninger.

VKM har i denne vurderingen brukt de norske kostholdsundersøkelsene og faktisk innhold av søtstoffene i drikkevarer for å beregne hvor mye 2-åringer og voksne får i seg av søtstoffene cyklamat, sakkarin og steviolglykosider gjennom drikke.

Siden det var manglende opplysninger om neohesperidine DC og neotam, ble det gjort inntaksberegninger ved bruk av de norske kostholdsundersøkelsene og høyeste tillatte tilsatt mengde av disse søtstoffene. Når det gjelder steviolglykosider, så ble både innrapportert innhold og høyeste tillatte mengde brukt i inntaksberegningene.

Det mangler nye kostholdsundersøkelser for barn og ungdom i aldersgruppene 3 til 17 år. VKM kan derfor ikke si noe om inntaket av søtstoffer hos disse gruppene.

Ulike drikkemønstre

Undersøkelser viser at befolkningen har ulike drikkemønstre. Noen drikker sjelden drikke med søtstoffer, andre drikker ofte slike drikker. Noen foretrekker drikkevarer som inneholder mye søtstoffer.

Når VKM har beregnet hvor mye søtstoffer 2-åringer og voksne får i seg, har VKM tenkt seg at noen forbrukere drikker leskedrikker både med sukker og søtstoff, mens andre kun drikker de med søtstoff.

Videre har VKM tatt høyde for at noen alltid kjøper de samme merkene, f.eks. de med mest tilsatt søtstoff slik at de får et høyt inntak, mens andre varierer mer mellom produkter med ulike mengder søtstoff.

Akseptabelt daglig inntak (ADI) for søtstoffene

På grunnlag av tilgjengelige forskningsresultater fastsettes det en trygg øvre mengde for hvor mye mennesker kan innta av et tilsetningsstoff via mat og drikke uten at det er skadelig for helsen. En slik helsebasert grense kalles akseptabelt daglig inntak (ADI), og forteller hvor mye man tåler å få i seg av et stoff hver dag hele livet uten at det antas å være skadelig. Grensene er fastsatt slik at helseskade skal unngås med stor margin.

For hvert av søtstoffene som er inkludert i denne vurderingen er det fastsatt hva som er et akseptabelt daglig inntak (ADI). VKM har brukt ADI-verdiene som er fastsatt av EUs mattrygghetsorgan EFSA og den tidligere EU Scientific Committee for Food.

Søtstoff

Akseptabelt daglig inntak (ADI) 

Cyklamat

7 mg per kg kroppsvekt

Sakkarin

5 mg per kg kroppsvekt

Steviolglykosid

4 mg per kg kroppsvekt

Neohesperidin DC

5 mg per kg kroppsvekt

Neotam

2 mg per kg kroppsvekt

VKM konkluderer

VKM konkluderer med at for både 2-åringer og voksne så er inntaket gjennom drikke av de intense søtstoffene cyklamat, sakkarin, steviolglykosider, neohesperidin DC og neotam under ADI-verdiene og derfor ikke til bekymring.

VKM konkluderer videre at for unge kvinner som er høykonsumenter av drikke tilsatt cyklamat og 2-åringer som er høykonsumenter av drikke tilsatt steviolglykosider, nærmer det beregnede inntaket seg deres respektive ADI-verdier. Disse høye inntakene er basert på enten høyeste rapporterte innhold av søtstoff eller at det er tilsatt maksimal tillatt mengde av søtstoffet.

Disse beregningene er derfor kun relevante for den delen av befolkningen som kun konsumerer drikke tilsatt søtstoff, og som holder seg til produkter med det høyeste innholdet av søtstoff.

Det er viktig å merke seg at det beregnede inntaket kun omfatter drikkevarer og at man i tillegg kan få i seg søtstoffene fra mat eller bordsøtningsmidler. Det kan ikke utelukkes at det kan være et betydelig bidrag fra disse kildene.

Risikovurdering av de intense søtstoffene aspartam, acesulfam K og sukralose og konserveringsmiddelet benzosyre fra drikkevarer

20.12.2013 publiserte VKM en risikovurdering av de intense søtstoffene aspartam, acesulfam K og sukralose og konserveringsmiddelet benzosyre fra drikkevarer.

Sist oppdatert 02.04.2014.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler