Hvorfor trenger vi denne kunnskapen?

Her kan du lese mer om dette prosjektet

Her Pdf, 196.9 kB. kan du lese oppdraget VKM har fått fra Mattilsynet

«Kostholdet forandrer seg, og konsumet av plantebaserte og glutenfrie matvarer øker. Mattilsynet ønsker en oversikt over endringer i bruk av tilsetningsstoffer og eksponering av kontaminanter, plantegifter og plantevernmidler når kostholdet endrer seg fra kjøtt og meieriprodukter til planteprodukter og glutenfrie matvarer. Mer kunnskap om disse produktene vil gi oss bedre grunnlag til å vurdere hvilke matvarer vi skal overvåke, og sette Mattilsynet i stand til å gi relevante råd til forbrukerne.

Kostholdet vårt påvirkes av endrede matvaner, nye matvarer og matvarer med annen sammensetning enn før. Det er kommet en rekke produkter på markedet de senere årene, som følge av økt etterspørsel etter vegetarprodukter og «fri for»-produkter.

For å gi aktuelle og relevante råd til forbrukere, trenger vi kunnskap om innholdet av næringsstoffer, tilsetningsstoffer og uønskede stoffer, som miljøgifter, naturlige toksiner og prosessfremkalte stoffer, i disse produktene. Mer kunnskap om disse produktene vil også gi oss bedre grunnlag til å vurdere hvilke matvarer vi skal overvåke.»
Sitat fra Ellen Kielland, Mattilsynet