Lars E. Hanssen hedret

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden ble 27. september tildelt tidligere direktør for VKM, dr. med. Lars E. Hanssen, ved en høytidelighet av kansellisjefen ved Slottet.

Camilla Stoltenberg, Direktør av Folkehelseinstituttet, og Harald Gjein, Direktør, VKM, ønsker  gjestene velkommen

Camilla Stoltenberg, Direktør av Folkehelseinstituttet, og Harald Gjein, Direktør, VKM, ønsker gjestene velkommen

 

Lars E. Hanssen var direktør for VKM fra 2012 til 2019, da han gikk av for aldersgrensen. Før det var han direktør for Statens helsetilsyn og assisterende helsedirektør i samme etat fra 1994 til 2001.

Fra å sikre pasienters og brukere av helsetjenestenes rett til et behovstilpasset og sikkert helsevesen, har Hanssen i sin periode som direktør i VKM hatt stor oppmerksomhet på folkehelse og trygg mat for forbrukerne gjennom hele verdikjeden fra fjord til bord.

Hanssen var opptatt av å utvide VKMs miljøoppdrag for å bruke fellesskapets ressurser effektivt på tvers av fag og sektorer, og for å se sammenhenger mellom risikovurderinger på miljø- og matområdet.

Les mer om Lars E. Hanssen her.

Mette Tverli, Kansellisjef, Det Kgl.Hoff, overrekker medaljen til Lars E. Hanssen, Kommandør

Mette Tverli, Kansellisjef, Det Kgl.Hoff, overrekker medaljen til Lars E. Hanssen, Kommandør