Globalt blikk på antimikrobiell resistens i november

18.-24. november retter FN og Verdens helseorganisasjon oppmerksomhet mot antibiotika og antimikrobiell resistens (AMR). VKM har levert flere risikovurderinger om overføring av antimikrobiell resistens.

Antimikrobiell resistens (AMR) kan beskrives som en bakteries evne til å motstå virkningen av et antimikrobielt middel (antibiotika). Antimikrobiell resistens er et internasjonalt folkehelseproblem. Multiresistente bakterier transporteres over landegrensene med mennesker, dyr og matvarer.

VKM med søkelys på antimikrobiell resistens

VKM har utarbeidet flere risikovurderinger om overføring av AMR fra mat, matproduserende dyr, kjæledyr og viltlevende dyr, fôr, avløpsvann og slam til mennesker og dyr.
For å belyse problemet med utvikling av antimikrobiell resistens i miljøet har VKM tatt initiativ til et prosjekt for å sammenstille kunnskap om AMR i miljøet.
Du kan lese mer om prosjektet her.

antimikrobiell resistens uke 18-24 november