Hva er uorganisk arsen

Av: Heidi Amlund, medlem i faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester.

SIST OPPDATERT:

Arsen er et grunnstoff som finnes i mange ulike former i miljøet. Det finnes organisk og uorganisk arsen. Uorganisk arsen kan være helseskadelig hvis du får i deg for mye. For høyt inntak av uorganisk arsen kan føre til sykdommer som hudkreft og lungekreft.

Vi får først og fremst i oss uorganisk arsen fra mat og drikke. De matvarene som inneholder mest uorganisk arsen, er ris og risprodukter.

Riskaker og småbarn

Noen matvarer inneholder ekstra høye verdier av uorganisk arsen. Det gjelder for eksempel riskaker og såkalt hijiki-tang.

Hijiki-tang inneholder høye nivåer av uorganisk arsen, i motsetning til andre typer tang. Hijiki-tang brukes ikke i sushi. Ethvert konsum av hijiki-tang vil føre til økt eksponering av uorganisk arsen og derved også til økt helserisiko.

Ifølge EUs mattrygghetsmyndighet, EFSA, er ikke ris og risprodukter en viktig kilde til uorganisk arsen blant spedbarn og småbarn. Vi har heller ikke data på hvor mye riskaker norske småbarn spiser. Hvis små barn spiser riskaker, kan de likevel være ekstra utsatt. Årsaken er at spedbarn og småbarn spiser mer i forhold til kroppsvekten enn voksne gjør.

Les rapporten fra EFSA her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Nordmenn står ikke i fare for å få i seg mer uorganisk arsen gjennom kosten enn andre europeere, ifølge VKM. Men det er ikke gjort beregninger som viser hvor mye uorganisk arsen nordmenn faktisk får i seg gjennom kosten.

Les vurderingen fra VKM her.

Flere land har gitt kostholdsråd for risprodukter. Mattilsynet i Norge anbefaler at barn ikke drikker riskmelk eller spiser riskaker. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Fødevarestyrelsen i Danmark ber folk være oppmerksomme på uorganisk arsen i ris og risprodukter, og gir råd for risdrikk og riskaker. Også det svenske Livsmedelseverket har kostråd som gjelder risdrikk til barn.

NØKKELORD:

Forurensning

Siste fra VKM

Alle risikovurderinger

bilde av mikrober

Slik vurderer vi risiko

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er. 

 

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Bilde av pil