Solkrem og UV-filtre

Er det trygt å bruke solkrem?

I en nytte- og risikovurdering, har VKM undersøkt i hvilken grad bruk av solkrem beskytter mot visse helseskader som er knyttet til UV-stråling fra solen, og om bruk av solkrem og stoffer i solkremene gir helseskader.

Kilde: Kreftregisteret

Norge er i verdenstoppen i antall nye hudkrefttilfeller.

Dette antallet har økt kraftig de siste 20 årene. Solingsvaner er en sannsynlig årsak.

Kilde: Kreftforeningen

Solkrembruk er én av flere måter å beskytte seg mot UV-stråling fra solen på.

Solkrem beskytter mot noen kreftformer.

Noen fagmiljøer og forbrukerorganisasjoner peker på negative helseeffekter ved solkrembruk.

Utgjør solkrembruk en risiko? For eksempel for lavere D-vitamindannelse og hormonhermende effekter?

Er det nyttig å bruke solkrem? Beskytter den mot hudkreft og andre hudlidelser?

I en nytte-risikovurdering veies helsefordeler opp mot helserisiko.

For å svare på om bruk av solkrem gir størst nytte eller risiko for norske forbrukere må VKM:​

  • Vite hvilke UV-filtrene som er de mest vanlige i solkremer på det norske markedet.
  • Sikre at både prosessen med å gjennomføre nytte- og risikovurderingen og metodene som er brukt, er objektive, åpne og reproduserbar​e.

VKM fant ingen helserisiko knyttet til å bruke solkrem eller å bli eksponert for de seks mest vanlig brukte UV-filtrene i solkremer på det norske markedet.

VKM fant at solkrem beskytter mot visse hudkreftformer.

Les mer