Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av metode for fastsettelse av grenseverdier for vitaminer og mineraler i EU, respons på diskusjonsdokument fra EU

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 39

Publisert: 12.09.2006

Hovedbudskap:

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi (Faggruppe 7) har på oppdrag fra Mattilsynet besvart de faglige spørsmålene som reises i diskusjonsdokumentet fra Kommisjonen vedrørende grenseverdier for vitaminer og mineraler i EU.

Faggruppen har gjort estimater for inntak av energi og ulike næringsstoffer hos ulike aldersgrupper i den norske befolkningen. Disse tallene er ikke tilstrekkelig kvalitetssikret til at de kan brukes i endelige beregninger, men vil kunne brukes til å sammenligne estimert inntak i Norge med inntak i andre europeiske land.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler