Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Vurdering av kreatin i sportsprodukter

Bestilt:

Rapportnr: 2010: 40

Publisert: 08.12.2010

Hovedbudskap:

Tilskudd av kreatin i doser under 3 gram om dagen vil sannsynligvis ikke medføre noen helserisiko, forutsatt at kreatinforbindelsen er ren nok. Det er konklusjonen i en vurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

VKM støtter dermed konklusjonene til EUs mattrygghetsorgan, EFSA, fra 2004.

Kreatin er et stoff som finnes naturlig i kroppen. Kreatin produseres hovedsakelig i leveren og transporteres deretter videre til musklene, hvor det fungerer som en lett tilgjengelig energikilde.

Vi danner like mye kreatin i leveren (1 gram per dag) som vi får via kosten. Gode kilder til kreatin er kjøtt og fisk.

Kreatin som kosttilskudd benyttes fordi det antas å ha positiv effekt på musklenes yteevne ved aktivitet av høy intensitet og kort varighet. Vanlig blant idrettsutøvere er en startdose på 10 til 20 gram om dagen i fire til syv dager, og deretter en vedlikeholdsdose på 2 til 5 gram om dagen i uker eller måneder. Enkelte utøvere fortsetter med vedlikeholdsdosen i flere år.

Dokumenterte positive effekter

Det er godt dokumentert i den vitenskapelige litteraturen at kreatintilskudd har positiv effekt på muskelmasse og ved idrettsaktiviteter av høy intensitet og kort varighet. Det er imidlertid store individuelle variasjoner, og det er ikke alle som merker noen positiv effekt av kreatintilskudd.

VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi, som er ansvarlig for vurderingen, stiller seg bak EFSA som i en risikovurdering fra 2004 konkluderer med kreatin i doser under 3 gram om dagen sannsynligvis ikke vil medføre noen helserisiko, forutsatt at kreatinforbindelsen har en tilfredsstillende renhet.

VKM viser til at vitenskapelige langtidsstudier med doser opp til 5 til 10 gram om dagen med voksne idrettsutøvere ikke har vist noen negative helseeffekter. VKM mener imidlertid at det ikke foreligger nok dokumentasjon til å kunne konkludere med at dagsdoser på mer enn 3 gram er trygt.

Negative helseeffekter

De potensielle negative helseeffektene (nedsatt nyrefunksjon, vektøkning og gastrointestinale plager) som har blitt beskrevet i ikke-vitenskapelige tidsskrifter og i anekdotiske rapporter, er ikke dokumentert i kontrollerte systematiske studier med friske personer.

Det har imidlertid blitt antydet at personer med nedsatt nyrefunksjon bør unngå kreatintilskudd.

Kreatinmonohydrat er den mest studerte formen for kreatintilskudd, og bare kreatinmonohydrat inngår i studier som fokuserer på negative helseeffekter.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler