Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Vurdering av betydningen av ny WHO-TEF for dioksiner og dioksinlignende PCB

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 58

Publisert: 15.11.2007

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere hvordan de reviderte TEF-verdiene vil påvirke eksponeringen fra mat i forhold til tolerabelt ukentlig inntak. Basert på resultatene fra denne vurderingen, ønsker Mattilsynet at VKM kommenterer om de nye TEF-verdiene gjør det nødvendig å gjøre nye inntaksvurderinger av dioksiner og dioksinliknende PCB i det norske kostholdet.

Oppdraget er besvart på engelsk med et norsk sammendrag av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige gifter og medisinrester (Faggruppe 5).

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post

Andre populære artikler