Andre stoffer

Risikovurdering av metylsulfonylmetan (MSM) i kosttilskudd

Rapportnr:

Bestilt:

Publisering: 01.05.2021

 

Hovedbudskap:

På oppdrag fra Mattilsynet vurderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om metylsulfonylmetan (MSM) i kosttilskudd kan utgjøre en helserisiko for den norske befolkningen.

I oppdraget fra Mattilsynet er det spesifisert at VKM skal vurdere en daglig dose på 3 g MSM. Dersom 3 g MSM/dag ikke er helsemessig trygt, skal VKM angi hva som vil være helsemessig trygt, hvis mulig.

Risikovurderingen omfatter den norske befolkningen, begge kjønn, fra 3 år og oppover.

Vurderingen vil etter planen bli publisert 1. mai 2021.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 21 62 28 06
M: 99 59 37 80
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie