Andre stoffer

Risikovurdering av metylsulfonylmetan (MSM) i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2021:06

Publisert: 04.05.2021

Hovedbudskap:

Daglig inntak av 3 gram metylsulfonylmetan (MSM) fra kosttilskudd kan utgjøre en risiko for negative helseeffekter hos voksne. Det finnes for lite data om barn og unge til å kunne fastsette hva som er en trygg dose.

Det er konklusjonene i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Om metylsulfonylmetan

Vi får i oss noe metylsulfonylmetan fra vanlig kosthold, fordi stoffet finnes i små mengder i frukt, grønnsaker, korn, kjøtt, egg og fisk. Det er antydet at kroppen også lager metylsulfonylmetan selv, men det er ikke kjent hvor mye det eventuelt er.

Hos voksne tas metylsulfonylmetan raskt opp i kroppen, fordeles jevnt, og skilles ut via urin. Vi fant data som antydet at noe metylsulfonylmetan omdannes i kroppen, men ingen ting om hvilke stoffer det omdannes til. Vi kan derfor ikke vurdere om metylsulfonylmetan omdannes til stoffer som kan ha negative helseeffekter.

Dette har VKM gjort

For å kunne svare på oppdraget har VKM gjort flere litteratursøk etter relevante studier. Det ble ikke identifisert alvorlige negative helseeffekter av metylsulfonylmetan i de humane studiene som ble tatt med. I dyreforsøkene ble det rapportert om reduksjon i kroppsvekt og organvekt, og reduksjon i bentetthet.

Samlet sett anså VKM at dokumentasjonen var utilstrekkelig; tiltroen til den ble vurdert til å være fra moderat til veldig lav.

Konklusjon

-Vår konklusjon er at 3 gram metylsulfonylmetan fra kosttilskudd per dag kan utgjøre en risiko for negative helseeffekter for voksne over 18 år. Det er usannsynlig at en daglig dose på 0,2 gram utgjør en risiko. Når det gjelder barn og unge, har vi for lite data til å kunne konkludere, sier Johanna Bodin, som har vært faglig leder av arbeidet.

Risikovurderingen inngår i VKMs oppdrag fra Mattilsynet om å risikovurdere «andre stoffer». Det er utarbeidet en protokoll som beskriver hvordan VKM risikovurderer disse stoffene.

Kontakt

Johanna Bodin

Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr. Ph.d.

T: 97604556
M: 97 60 45 56

Andre populære artikler