Andre stoffer | Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Risikovurdering av melatonin i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2021:07

Publisert: 12.05.2021

Hovedbudskap:

VKM kan ikke konkludere på om daglig inntak av 0,2 mg, 0,3 mg eller 0,5 mg melatonin fra kosttilskudd er trygt for henholdsvis 3 - 6-åringer, 7 - 10-åringer og 11 - 18-åringer.

VKM kan heller ikke konkludere på om et daglig inntak av kosttilskudd tilsatt 1 mg melatonin i tre måneder er trygt for friske voksne over 18 år.

Det fremgår av en risikovurdering av melatonin i kosttilskudd, som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort for Mattilsynet.

Om melatonin

Melatonin er et hormon som er viktig for regulering av døgnrytmen. Melatonin produseres i kroppen, og vi får også i oss melatonin fra matvarer, for eksempel fra grønnsaker, korn, frukt og nøtter. Melatonin tas raskt opp i kroppen etter inntak via munnen. Det er rapportert at en enkelt dose på 3 mg vil gi i en konsentrasjon i plasma som ligger 34 - 340 ganger over det kroppen selv produserer.


Dette har VKM gjort

Risikovurderingen er basert på eksisterende vurderinger av melatonin. I tillegg har VKM gjort et litteratursøk for å finne studier på effekter på barn og unge.

Det var påpekt flere mulige negative effekter av melatonin i den inkluderte litteraturen. I kliniske studier var det rapportert bivirkninger som hodepine, kvalme og døsighet. Forsinket pubertetsutvikling ble trukket frem som en viktig mulig risiko for barn og unge. Det var også løftet frem at pasienter med nedsatt immunforsvar og pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon bør være forsiktige med å bruke melatonin.

Det manglet humane studier på bruk av melatonin under graviditet og amming, data på langtidsbruk hos barn (>2 år), og data om effekter på fruktbarhet. Dyrestudier viste effekter på hormonsystemet, fruktbarhet og fosterutvikling.

Samlet sett anså VKM at dokumentasjonen var utilstrekkelig. VKM hadde ikke hadde tilgang til studiene, og kunne derfor ikke vurdere tiltroen til dem.

Konklusjoner


-VKM kan ikke konkludere på om daglig inntak av 0,2 mg, 0,3 mg eller 0,5 mg melatonin fra kosttilskudd er trygt for henholdsvis 3-6-åringer, 7-10-åringer og 11-18-åringer, sier Camilla Svendsen. Hun har vært faglig leder av arbeidet.

Hun viser til at det mangler studier på effekt av melatonin på pubertetsutvikling. Det gjelder både langtidsstudier på barn og unge, og dyreforsøk av høy kvalitet.

-VKM kan heller ikke konkludere på om det er trygt med et daglig inntak av kosttilskudd tilsatt 1 mg melatonin i tre måneder for friske voksne over 18 år, sier Svendsen.

Risikovurderingen inngår i VKMs oppdrag fra Mattilsynet om å risikovurdere «andre stoffer». Det er utarbeidet en protokoll som beskriver hvordan VKM risikovurderer disse stoffene.

Kontakt

Camilla Svendsen

Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

M: 92 65 37 11
Send e-post

Andre populære artikler