Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Risikovurdering av genmodifisert nellik SHD-27531-4 (søknad C/NL/13/01)

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 34

Publisert: 05.06.2016

 
 

Hovedbudskap:

Ut fra dagens kunnskap og tiltenkt bruksområde, som er begrenset til import og salg som avskårne prydblomster, er det ingen økt helse- eller miljørisiko forbundet med genmodifisert nellik SHD-27531-4 sammenliknet med nellik som ikke er genmodifisert.

Det er konklusjonen i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utført på oppdrag for Miljødirektoratet.

I motsetning til konvensjonell nellik, inneholder SHD-27531-4 tre nye gener fra prydplantene Petunia og Fiol og fra tobakksplanten Nicotiana tabacum.

Genene fra prydplantene koder for proteiner som fører til at nellikene får blomster med rød-fiolett farge. Genet fra tobakksplanten koder for et protein som gjør at plantene tåler mer av enkelte ugressmidler, en egenskap som er brukt under utvikling av nelliklinjen.

VKMs faggruppe for GMO har gått gjennom søkers dokumentasjon og vitenskapelig litteratur, og konkluderer at datagrunnlaget er tilstrekkelig for å gjøre en risikovurdering av nellik SHD-27531-4. Forutsetningen er at den ikke skal dyrkes eller brukes i mat og fôr.

Helserisiko

De tre nye proteinene viser ingen relevante likheter med kjente toksiner eller allergener. Ingen av dem er heller kjent for å forårsake toksiske eller allergiske reaksjoner. Antocyanin-fargestoffene i SHD-27531-4 finnes naturlig i mange bær, frukt og grønnsaker, og er godkjent som tilsetningsstoff i mat. 

VKMs faggruppe for GMO konkluderer derfor at det er usannsynlig at helserisikoen vil være større ved håndtering eller utilsiktet inntak av nellik SHD-27531-4, sammenliknet med vanlig nellik.

Miljørisiko

Miljørisikovurderingen av nelliklinjen SHD-27531-4 er avgrenset til mulige effekter av utilsiktet spredning av pollen og spiredyktige frø i forbindelse med transport og bruk som avskårne prydblomster. Genmodifiseringen av nelliklinjen har ikke ført til at egenskaper knyttet til overlevelse og spredning er endret, sammenliknet med konvensjonell nellik.

Det er ingen indikasjoner på at utilsiktet frøspill av nelliklinjen vil øke sannsynligheten for at viltvoksende nellikplanter etableres og spres. Hagenellik dyrkes i Norge, men på grunn av manglende mulighet for pollen- og frøutvikling i avskårne blomster, er risikoen for spredning av gener liten. Det er derfor ikke risiko for utkrysning med dyrkede sorter eller viltvoksende arter i Norge.

Ut fra dagens kunnskap konkluderer VKMs faggruppe for GMO at den tiltenkte bruken av nelliklinjen SHD-27531-4 ikke vil medføre en miljørisiko i Norge.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler