Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantehelse

Risikovurdering av billen Agrilus planipennis som angriper asketrær

Rapportnr: 2014: 13

Bestilt: 10.12.2013

Publisert: 24.11.2014

Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Sannsynligheten for at Agrilus planipennis (asiatisk askepraktbille, emerald ash borer) etablerer seg og sprer seg i Norge er stor dersom den blir innført ved import av trær eller trevarer. Skadepotensialet regnes som stort, siden asketrær i skog, parker og byområder kan dø få år etter at billen har angrepet.

Dette konkluderer VKM med i en risikovurdering utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet.

Agrilus planipennis er en billeart som opprinnelig kommer fra det østlige Asia. Billen er også introdusert i USA, Canada og europeisk Russland, hvor den har gjort store skader på asketrær. I Michigan i USA er dødeligheten av ask på mer enn 99 prosent.

- Voksne biller legger egg på overflaten og i sprekker på barken, og omfattende larveganger mellom barken og veden ødelegger for vann- og næringstransporten i treet. Etter 2-3 år med larveboringer er det stor sjanse for at trærne dør, sier Bjørn Økland som har deltatt i arbeidet med risikovurderingen i VKMs faggruppe for plantehelse.

Sannsynlighet for innførsel til Norge

VKM mener det er lav sannsynlighet for at Agrilus planipennis sprer seg naturlig til Norge. Årsaken er at det er stor geografisk avstand og store havområder mellom Norge og områdene hvor billen har etablert seg i dag.

Blant handelsvarer som inneholder ask, anses det å være moderat sannsynligheten for innførsel med flis, tømmer og levende planter, lav til moderat sannsynlighet for introduksjon med ved til brensel og lav sannsynlighet for introduksjon med vedavfall og trelast saget eller kuttet i lengderetningen.

Risikoreduserende tiltak

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) har tidligere gjennomført en risikovurdering av Agrilus planipennis. VKM mener at flere av de risikoreduserende tiltakene som EPPO foreslår kan regnes som effektive også under norske forhold.

• VKM foreslår at minst 3,5 cm av den ytre veden bør fjernes ved saging av tømmer. I EPPO-standarden er det anbefalt minst 2,5 cm, men VKM vurderer det som et usikkert tiltak fordi prepupper og pupper kan finnes dypere i veden.

• Ioniserende stråling med styrke 1kGy, er foreslått i EPPO-standarden. VKM antar at dette er et effektivt tiltak, men mer forskning på stråletoleransen hos skadegjøreren er nødvendig.

• VKM vurderer ikke oppflising og varmebehandling som pålitelige tiltak på grunn av manglende dokumentasjon om effektivitet.

Oppdrag fra Mattilsynet

Mattilsynet har spurt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere hvor sannsynlig det er at Agrilus planipennis blir introdusert i Norge via ulike innførselsveier. Videre har de bedt om en vurdering av hvor sannsynlig det er at den etablerer og sprer seg i Norge, og hvilken skade Agrilus planipennis vil kunne gjøre på ask etter at den har etablert seg. Mattilsynet har også bedt VKM vurdere effektiviteten av de risikoreduserende tiltakene som anbefales av EPPO.

Risikovurderingen er utført av VKMs faggruppe for plantehelse.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie