Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 31.08.2021

Hovedbudskap:

Det er lite sannsynlig at rester av isopyrazam i mat som er under de maksimale grenseverdiene, utgjør en risiko for forbrukerne.

Det er konklusjonen i en vurdering som Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har gjort av gjeldende maksimale grenseverdier (MRL) for rester av isopyrazam i mat.

Isopyrazam brukes som virksomt stoff i plantevernmidler.

Norge har vært "rapporterende" medlemsstat, og Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å utarbeide en evalueringsrapport. Den inngår i bakgrunnsmaterialet i EFSAs uttalelse.

Bakgrunn

Plantemiddelrester i mat kan utgjøre en risiko for folkehelsen, og er derfor omfattet av lovgivning i EU.

Isopyrazam virker mot sopp på hveteblader, og brukes på korn og noen andre avlinger, som banan. Isopyrazam har vært i bruk i EU siden 2013. Godkjenningen utløper i mars 2023. Det er bakgrunnen for at de maksimale grenseverdiene for plantemiddelrester i mat revurderes.

Isopyrazam er for tiden ikke godkjent for bruk i plantevernmidler i Norge, men norske forbrukere kan eksponeres for rester av isopyrazam i frukt, grønnsaker og eventuelt kjøtt.

Konklusjoner

Som rapporterende medlemsland har Norge undersøkt tilstedeværelse av isopyrazam og metabolitter i avlinger og dyr. Nivået som forbrukere blir utsatt for, er beregnet ved hjelp av en modell for inntak av rester av plantevernmidler. Arbeidet ble koordinert av EFSA.

Resultatene viser at forbrukereksponeringen er lavere enn de toksikologiske referanseverdiene.

Derfor er det lite sannsynlig at isopyrazamrester under maksimale grenseverdier utgjør en risiko for folkehelsen.

Basert på dette arbeidet har EFSA anbefalt lavere maksimale grenseverdier for rester av isopyrazam i noen typer frukt og grønt, og høyere for andre.

Prosjektgruppen

Hubert Dirven – VKM-medlem, faggruppen for plantevernmidler (faglig leder)

Dagrun Engeset - VKM-medlem, faggruppen for plantevernmidler

Ole Martin Eklo - VKM-medlem, faggruppen for plantevernmidler

Nana Yaa Boahene – prosjektleder, VKM-sekretariatet

Faggruppen for plantevernmidler er faglig ansvarlig for vurderingen.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler