Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Molybden – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2018: 05

Publisert: 14.03.2018

Hovedbudskap:

Noen av maksimumsgrensene som Mattilsynet har bedt VKM vurdere for molybden i kosttilskudd, vil kunne føre til et inntak som ligger over øvre tolerable inntaksnivåer.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har vurdert inntak av molybden, øvre tolerable inntaksnivåer og konsekvenser hvis maksimumsgrenser for molybden i kosttilskudd endres til 100, 250, 500 eller 1000 µg per dag.

Øvre tolerabelt inntak

VKM støtter konklusjonen til Scientific Committee on Food om et øvre tolerabelt inntaksnivå på 600 µg molybden per dag fra mat og kosttilskudd. Øvre tolerable inntaksnivåer for barn er fastsatt ved å justere denne verdien i forhold til standard kroppsvekter hos de ulike aldersgruppene.

Den høyeste foreslåtte maksimumsgrensen for molybden i kosttilskudd vil dermed føre til at det øvre tolerable inntaksnivået overskrides i alle aldersgrupper.

For barn 1 - 3 år vil alle de foreslåtte maksimumsgrensene føre til at øvre tolerabelt inntaksnivå overskrides. For barn 4 - 10 år vil tilskudd med 250, 500 eller 1000 µg molybden føre til overskridelse av øvre tolerabelt inntaksnivå. For unge 11 - 17 år vil øvre tolerable inntaksnivå overskrides ved doser på 500 eller 1000 µg molybden per dag.

Molybdenmangel er ikke vist hos friske mennesker. Adekvat inntak er beregnet til 65 μg per dag for menn og kvinner. Belgfrukter, korn og nøtter er viktige kilder til molybden i maten.

Molybden kan hemme opptak av kobber i kroppen. Symptomer på kobbermangel på grunn av høyt inntak av molybden er bare observert i drøvtyggere.

Basert på publiserte rapporter

Vurderingen basert på publiserte rapporter om øvre inntaksnivåer. VKM har ikke gjennomført et systematisk litteratursøk for å vurdere det samlede kunnskapsgrunnlaget.

VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi er ansvarlig for vurderingen.

Kontakt

Tor A. Strand

Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

M: 90 97 10 86

Andre populære artikler