Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Kjempeveps fra Asia - risiko for biologisk mangfold og bier

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 21.02.2022

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø skal vurdere hvilken risiko asiatisk geithams og japansk geithams kan ha for biologisk mangfold og norske honningbier.

Vurderingen gjøres på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Bakgrunn

Asiatisk geithams (Vespa velutina) og japansk geithams (V. mandarina) er stikkeveps. De er i slekt med den europeiske geithamsen (V. cabro), som finnes i Norge. De asiatiske vepsene er rovinsekter som går til angrep på honningbier og andre insekter. Det er dokumentert at både asiatisk og japansk geithams utgjør en trussel for honningbier.

Artene hører opprinnelig hjemme i Asia og finnes i fjellstrøk fra Nord-India til Kina, Japan og Indonesia. Den asiatiske geithamsen er sett på som en invaderende og uønsket art i Europa. Den ble påvist sørvest i Frankrike i 2004, og har siden spredt seg nordover i Europa.

Den japanske geithamsen er foreløpig kun funnet i USA utenfor sitt naturlige utbredelsesområde.

Oppdrag

VKM skal blant annet beskrive status for forekomsten av de to asiatiske artene i Europa. VKM skal også utrede sannsynligheten for at artene etablerer seg og sprer seg i Norge, og hvilke negative konsekvenser det vil ha for honningbier og biologisk mangfold utover honningbier.

VKM skal også oppsummere risikoreduserende tiltak, både tiltak for å forhindre at de to artene asiatisk geithams kommer og etablerer seg i Norge, og tiltak som kan redusere de negative konsekvensene.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av:

Katrine Eldegard, VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES (faglig leder)

Anders Nielsen, VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES

Lawrence Kirkendall, VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES

Claus Rasmussen Pdf, 314.2 kB, åpnes i nytt vindu., ekstern ekspert, Aarhus universitet

Martin Malmstrøm, VKMs sekretariat, prosjektleder

Risikovurderingen skal godkjennes av VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter, CITES. Den skal publiseres i midten av februar 2022.

Kontakt

Martin Malmstrøm

Prosjektleder, ph.d.

M: 92 42 43 13
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie