Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Innførsel og hold av ulike kvegarter – konsekvenser for norsk biologisk mangfold

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 17.12.2021

Hovedbudskap:

Innførsel og hold av ulike kvegarter – konsekvenser for norsk biologisk mangfold

Risikovurderingen gjøres for Miljødirektoratet.

Bakgrunn

I dag kreves det tillatelse fra Miljødirektoratet for å innføre, sette ut og holde amerikansk bison, europeisk bison, domestisert vannbøffel og domestisert jak i Norge. Nå vurderer myndighetene å unnta artene fra kravet.

Oppdrag

For å kunne vurdere hvordan disse kvegartene bør reguleres i fremtiden, ber Miljødirektoratet VKM om å gjøre en vitenskapelig vurdering av risikoen for uheldige følger for biologisk mangfold som følge av innførsel og hold av disse artene. Vurderingen skal gjøres med tanke på hold både på innmark og i utmark.

VKM skal også vurdere risiko som skyldes medfølgende sykdommer og parasitter. Vurderingen av sykdommer og parasitter skal ikke inngå i den samlede risikovurderingen, ettersom disse er regulert under et fullharmonisert EU-regelverk.

VKM skal også beskrive eventuelle effekter som innførsel og hold kan ha på økosystemtjenester, selv om det ikke inngår i vurderingen av uheldige følger for biologisk mangfold.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen i VKM består av:

Erlend Nilsen - VKM-medlem i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES), faglig leder av prosjektet

Bjørnar Ytrehus - VKM-medlem i faggruppen for mikrobiell økologi

Tor Gjøen - VKM-medlem i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

Gunnar Austrheim Pdf, 57.2 kB, åpnes i nytt vindu. - ekstern ekspert, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Martin Malstrøm - VKMs sekretariat, prosjektleder

Kjersti S. Kvie - VKMs sekretariat, seniorrådgiver

Risikovurderingen skal godkjennes av VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter. Den skal etter planen publiseres 17. desember 2021.

Kontakt

Kjersti Kvie

Seniorrådgiver, ph.d.

M: 930 16 649
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie