Mikrobiell økologi

Helse- og miljøvurdering av mikrobielle rengjøringsmidler

Bestilt:

Rapportnr: 2019:09

Publisert: 17.06.2019

Hovedbudskap:

Vi mangler forskningsbasert kunnskap for å kunne avgjøre hvilke konsekvenser mikrobielle rengjøringsmidler kan ha for helse og miljø.

Det er hovedbudskapet i en vurdering som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort for Miljødirektoratet.

VKM ble bedt om å finne oppdatert informasjon om mikrober som brukes i mikrobielle rengjøringsmidler, og hvilke konsekvenser de kan ha for helse og miljø. VKM ble også bedt om å foreslå en sjekkliste som kan brukes som dokumentasjon ved risikovurdering av mikrobielle rengjøringsmidler.

Mikroorganismer

Mikrobielle rengjøringsmidler er rengjøringsmidler med mikroorganismer som aktivt virkestoff. Rengjøringsmidlene beskrives som miljøvennlige, og blir stadig mer vanlige.

Det finnes i dag ikke noe internasjonalt regelverk for produksjon og bruk av mikrobielle rengjøringsmidler.

Trenger mer kunnskap

-For å kunne vurdere hvilke konsekvenser mikrobielle rengjøringsmidler har på helse og miljø, må vi kunne identifisere mikrober på arts- eller stammenivå. Det lar seg ikke gjøre, fordi presisjonsnivået på spesifisering av det mikrobielle innholdet i slike produkter generelt er lavt, sier Elisabeth Henie Madslien. Hun er faglig ansvarlig for prosjektet.

-Vi trenger mer kunnskap om hvordan mikrobielle rengjøringsmidler påvirker dyre- og planteliv, både til lands og til vanns, sier Madslien. -Det er stor mangel på kunnskap om hvordan utslipp gjennom for eksempel kloakk vil påvirke mikrobielle miljøer på lokalt nivå, både på kort og lang sikt.

- Vi trenger også mer forskning om mulige ringvirkninger av å blande ulike typer mikrober i ett produkt, og om hvilke mekanismer som bidrar til at mikrober i rengjøringsprodukter kan ekskludere uønskede mikroorganismer.

Bakgrunn

Vurderingen er en oppdatering av en vurdering som VKM gjorde for Miljødirektoratet i 2016. Miljødirektoratet skal bruke den til helse og miljørisikovurdering av mikroorganismer som blir brukt som aktive stoffer i rengjøringsmidler.

Faggruppen for mikrobiell økologi er ansvarlig for risikovurderingen. Arbeidet er basert på tilgjengelig vitenskapelig litteratur som er publisert i løpet av de siste fem årene.

Kontakt

Elisabeth Henie Madslien

Leder av faggruppen for mikrobiell økologi, og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

T: 63 80 78 03
M: 95 11 23 68

Andre populære artikler