Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyalinje 305423 fra Pioner Hi-Bred. International Inc.

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 45

Publisert: 20.10.2008

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den genmodifiserte og
herbicidtolerante soyalinjen 305423 fra Pioneer Hi-Bred International Inc. er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte soyalinjen 305423 til bruk i næringsmidler og fôrvarer, men ikke til dyrking.

Samlet vurdering: Faggruppe for genmodifiserte organismer finner det lite trolig at bruk av soyalinjen 305423 vil medføre endret risiko for helse i forhold til annen soya, men påpeker muligheten for rekombinasjoner knyttet til den påviste ustabiliteten i genomet til soya 305423.

Faggruppen påpeker også at det er kunnskapshull knyttet til redusert nivå av trypsinhemmer Faggruppen finner det lite trolig at bruk av soyalinjen 305423 vil medføre endret risiko for miljø i forhold til annen soya.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler